Agenda
StraatsburgMaandag 11 februari 2019 - Donderdag 14 februari 2019 265k
Woensdag 13 februari 2019183kVersie: Woensdag 13 februari 2019, 17:46
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 17:00   Debatten
17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)
18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
129 pointDiscussienota over een duurzaam Europa in 2030
Verklaring van de Commissie
[2019/2570(RSP)]
89Deadline***IpointGemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen
Verslag:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
118Deadline voteVergaderrooster van het Parlement - 2020
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEuropees Bureau voor visserijcontrole
Verslag:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Bureau voor visserijcontrole (codificatie)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Commissie juridische zaken
90***IvoteGeautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen
Verslag:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
65***IvoteHet recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen
Verslag:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Commissie juridische zaken
42***IvoteUitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV")
Verslag:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 ("het Pericles IV-programma")
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
14***voteVrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Aanbeveling:  David Martin (A8-0053/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Commissie internationale handel
13Deadline voteVrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
Verslag:  David Martin (A8-0048/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore
[2018/0093M(NLE)]
Commissie internationale handel
12***voteInvesteringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Aanbeveling:  David Martin (A8-0054/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds.
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Commissie internationale handel
15Deadline voteInvesteringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
Verslag:  David Martin (A8-0049/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds
[2018/0095M(NLE)]
Commissie internationale handel
57***votePartnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
Aanbeveling:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
93 votePartnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
Verslag:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds
[2018/0403M(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
69***voteVerdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap
Aanbeveling:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Commissie vervoer en toerisme
102 voteVerslag 2018 over Bosnië en Herzegovina
Verslag:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Verslag over het verslag 2018 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina
[2018/2148(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
89Deadline***IvoteGemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen
Verslag:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
107Deadline***IvoteProgramma Justitie
Verslag:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Commissie juridische zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
50Deadline voteStand van het debat over de toekomst van Europa
Verslag:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Verslag over de stand van het debat over de toekomst van Europa
[2018/2094(INI)]
Commissie constitutionele zaken
15:00 - 17:00   Debatten       Spreektijd
112 pointEerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving
Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointEvaluatie van gezondheidstechnologie
Verslag:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      
75***IvoteSamenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken
Verslag:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Commissie juridische zaken
76***IvoteBetekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken
Verslag:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Commissie juridische zaken
115***IvoteGemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
Verslag:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
116***IvoteGemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
Verslag:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
117***IvoteLuchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie
Verslag:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot‑Brittannië en Noord‑Ierland uit de Europese Unie
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
124***voteGATS: de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de EU
Aanbeveling:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Commissie internationale handel
91Deadline***IvoteStroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk
Verslag:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
70Deadline***IvoteVerzekering van motorrijtuigen
Verslag:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
94Deadline voteOntwerpresoluties - Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Deadline voteOntwerpresoluties - Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Deadline voteOntwerpresoluties - Gebruik van cannabis voor medische doeleinden
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Deadline voteBeraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
Verslag:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Verslag over het resultaat van de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2018
[2018/2280(INI)]
Commissie verzoekschriften
18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)       Spreektijd
132Deadline pointDe toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2574(RSP)]
34Deadline***IpointKader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
Verslag:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Commissie internationale handel
35Deadline***IpointInteroperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie
Verslag:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
59Deadline***IpointWederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
Verslag:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
72Deadline***IpointKosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten
Verslag:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
106Deadline***IpointGemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten
Verslag:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
114Deadline pointNAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart
Verklaring van de Commissie
[2018/2882(RSP)]
133Deadline pointVeiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2575(RSP)]
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs voor advies   (9x1') 9'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debatten     item on the agenda
Spreker actualiteitendebat4'
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Rapporteurs6'
Rapporteur voor advies   (2x1') 2'
"Catch the eye"5'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)45'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs voor advies1'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Leden135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointGemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
118item on the agendapointVergaderrooster van het Parlement - 2020
  -AmendementenMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Verzoeken om hoofdelijke stemmingDinsdag 12 februari 2019, 19:00
13item on the agendapointVrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
David Martin (A8-0048/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
15item on the agendapointInvesteringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
David Martin (A8-0049/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
107item on the agendapointProgramma Justitie
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Amendementen; verwerpingVrijdag 8 februari 2019, 12:00
50item on the agendapointStand van het debat over de toekomst van Europa
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
91item on the agendapointStroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
70item on the agendapointVerzekering van motorrijtuigen
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
94item on the agendapointEen stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 12 februari 2019, 16:00
80item on the agendapointBeleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 12 februari 2019, 16:00
86item on the agendapointGebruik van cannabis voor medische doeleinden
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 12 februari 2019, 16:00
71item on the agendapointBeraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
132item on the agendapointDe toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU
  -OntwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 februari 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 februari 2019, 19:00
34item on the agendapointKader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
59item on the agendapointWederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
72item on the agendapointKosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
106item on the agendapointGemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Amendementen; verwerpingDinsdag 12 februari 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 februari 2019, 16:00
133item on the agendapointVeiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 20:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 8 februari 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 11 februari 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 12 februari 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 februari 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling