Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 februarie 2019 - Joi, 14 februarie 2019 269k
Miercuri, 13 februarie 2019182kVersiune: Miercuri, 13 februarie 2019, 17:48
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 17:00   Dezbateri
17:00 - 18:00   VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
129 pointDocumentul de reflecție pe tema „Către o Europă durabilă până în 2030”
Declarație a Comisiei
[2019/2570(RSP)]
89Termen***IpointDispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
Raport  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
118Termen voteCalendarului perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteAgenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
Raport  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
90***IvoteInformatizarea circulației și a controlului produselor accizabile
Raport  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
65***IvoteLegea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe
Raport  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
42***IvoteProgramul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”)
Raport  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
14***voteAcordul de liber schimb între UE și Singapore
Recomandare  David Martin (A8-0053/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
13Termen voteAcordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
Raport  David Martin (A8-0048/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între UE și Singapore
[2018/0093M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
12***voteAcordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore
Recomandare  David Martin (A8-0054/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
15Termen voteAcordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
Raport  David Martin (A8-0049/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte
[2018/0095M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
57***voteAcordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore
Recomandare  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat și cooperare încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
93 voteAcordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție)
Raport  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte
[2018/0403M(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
69***voteTratatul de instituire a Comunității transporturilor
Recomandare  Karima Delli (A8-0022/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
102 voteRaportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina
Raport  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina
[2018/2148(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
89Termen***IvoteDispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
Raport  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
107Termen***IvoteProgramul „Justiție”
Raport  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție”
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
50Termen voteStadiul dezbaterii privind viitorul Europei
Raport  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Raport referitor la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei
[2018/2094(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
15:00 - 17:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
112 pointEchitate fiscală pentru o societate justă
Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointEvaluarea tehnologiilor medicale
Raport  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
17:00 - 18:00   VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)      
75***IvoteCooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială
Raport  Emil Radev (A8-0477/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
76***IvoteNotificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială
Raport  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
115***IvoteNormele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
Raport  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Comisia pentru transport și turism
116***IvoteNormele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
Raport  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Comisia pentru transport și turism
117***IvoteSiguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
Raport  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Comisia pentru transport și turism
124***voteGATS: ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei
Recomandare  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu în temeiul articolului XXI din GATS cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
91Termen***IvoteMăsuri de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport
Raport  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Comisia pentru transport și turism
70Termen***IvoteAsigurarea de răspundere civilă auto
Raport  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
94Termen votePropuneri de rezoluție - Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Termen votePropuneri de rezoluție - Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Termen votePropuneri de rezoluție - Utilizarea canabisului în scopuri medicale
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Termen voteDeliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
Raport  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
[2018/2280(INI)]
Comisia pentru petiții
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)       Timpul afectat luărilor de cuvânt
132Termen pointViitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2574(RSP)]
34Termen***IpointCadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană
Raport  Franck Proust (A8-0198/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Comisia pentru comerț internațional
35Termen***IpointInteroperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii
Raport  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Comisia pentru transport și turism
59Termen***IpointRecunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru
Raport  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
72Termen***IpointComisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară
Raport  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
106Termen***IpointNormele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul
Raport  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Comisia pentru transport și turism
114Termen pointNAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare
Declarație a Comisiei
[2018/2882(RSP)]
133Termen pointAmenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2575(RSP)]
Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportori   (2x6') 12'
Raportori pentru aviz   (9x1') 9'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Dezbateri     item on the agenda
Participanți la dezbaterea tematică4'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Raportori 6'
Raportorul pentru aviz   (2x1') 2'
„Catch the eye”5'
Deputaţi60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)45'
Raportori   (5x6') 30'
Raportori pentru aviz1'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Deputaţi135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointDispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
118item on the agendapointCalendarului perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020
  -AmendamenteLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Cereri de vot prin apel nominalMarţi, 12 februarie 2019, 19:00
13item on the agendapointAcordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
David Martin (A8-0048/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
15item on the agendapointAcordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
David Martin (A8-0049/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
107item on the agendapointProgramul „Justiție”
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Amendamente; respingereVineri, 8 februarie 2019, 12:00
50item on the agendapointStadiul dezbaterii privind viitorul Europei
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
91item on the agendapointMăsuri de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
70item on the agendapointAsigurarea de răspundere civilă auto
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
94item on the agendapointRegresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 februarie 2019, 16:00
80item on the agendapointDificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 februarie 2019, 16:00
86item on the agendapointUtilizarea canabisului în scopuri medicale
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 februarie 2019, 16:00
71item on the agendapointDeliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
132item on the agendapointViitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 12 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 13 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 13 februarie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 februarie 2019, 19:00
34item on the agendapointCadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
59item on the agendapointRecunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
72item on the agendapointComisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
106item on the agendapointNormele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Amendamente; respingereMarţi, 12 februarie 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 februarie 2019, 16:00
133item on the agendapointAmenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 11 martie 2019, 20:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 februarie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 februarie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 februarie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 februarie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 13 februarie 2019Notă juridică