Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. februar 2019 - Četrtek, 14. februar 2019 259k
Sreda, 13. februar 2019179kRazličica: Sreda, 13. februar 2019, 17:49
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 17:00   Razprave
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)
18:00 - 24:00   Razprave (po glasovanju)
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
129 pointDokument za razmislek „Za trajnostno Evropo do leta 2030“
Izjava Komisije
[2019/2570(RSP)]
89Rok***IpointSkupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje
Poročilo:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
118Rok voteČasovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEvropska agencija za nadzor ribištva
Poročilo:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Odbor za pravne zadeve
90***IvoteInformatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga
Poročilo:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
65***IvotePravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe
Poročilo:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Odbor za pravne zadeve
42***IvoteProgram izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program Pericles IV)
Poročilo:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
14***voteSporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem
Priporočilo:  David Martin (A8-0053/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
13Rok voteSporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)
Poročilo:  David Martin (A8-0048/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur
[2018/0093M(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
12***voteSporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem
Priporočilo:  David Martin (A8-0054/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
15Rok voteSporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)
Poročilo:  David Martin (A8-0049/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi stran
[2018/0095M(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
57***voteSporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem
Priporočilo:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
93 voteSporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija)
Poročilo:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani
[2018/0403M(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
69***votePogodba o ustanovitvi prometne skupnosti
Priporočilo:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Odbor za promet in turizem
102 votePoročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018
Poročilo:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018
[2018/2148(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
89Rok***IvoteSkupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje
Poročilo:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
107Rok***IvoteProgram za pravosodje
Poročilo:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Odbor za pravne zadeve
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
50Rok voteStanje razprav o prihodnosti Evrope
Poročilo:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Poročilo o stanju razprav o prihodnosti Evrope
[2018/2094(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
15:00 - 17:00   Razprave       Čas za govor
112 pointPravična obdavčitev za pošteno družbo
Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointVrednotenje zdravstvenih tehnologij
Poročilo:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)      
75***IvoteSodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah
Poročilo:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Odbor za pravne zadeve
76***IvoteVročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah
Poročilo:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Odbor za pravne zadeve
115***IvoteSkupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije
Poročilo:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Odbor za promet in turizem
116***IvoteSkupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije
Poročilo:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Odbor za promet in turizem
117***IvoteVarnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije
Poročilo:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Odbor za promet in turizem
124***voteGATS: potrebne kompenzacijske prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k EU
Priporočilo:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
91Rok***IvoteRacionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja
Poročilo:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Odbor za promet in turizem
70Rok***IvoteZavarovanje motornih vozil
Poročilo:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
94Rok votePredlogi resolucij - Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Rok votePredlogi resolucij - Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Rok votePredlogi resolucij - Uporaba konoplje v zdravstvene namene
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Rok voteRazprave v Odboru za peticije v letu 2018
Poročilo:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Poročilo o izidu razprav v Odboru za peticije v letu 2018
[2018/2280(INI)]
Odbor za peticije
18:00 - 24:00   Razprave (po glasovanju)       Čas za govor
132Rok pointPrihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2574(RSP)]
34Rok***IpointOkvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji
Poročilo:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Odbor za mednarodno trgovino
35Rok***IpointInteroperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji
Poročilo:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Odbor za promet in turizem
59Rok***IpointVzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici
Poročilo:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
72Rok***IpointNadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut
Poročilo:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
106Rok***IpointSkupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov
Poročilo:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Odbor za promet in turizem
114Rok pointNAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh
Izjava Komisije
[2018/2882(RSP)]
133Rok pointVarnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2575(RSP)]
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavci mnenja   (9x1') 9'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Razprave     item on the agenda
Govornik za tematsko razpravo4'
Svet (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalci6'
Pripravljavec mnenja   (2x1') 2'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Razprave (po glasovanju)     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)45'
Poročevalci   (5x6') 30'
Pripravljavci mnenja1'
Razprava brez seznama govornikov   (8x5') 40'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointSkupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
118item on the agendapointČasovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020
  -Predlogi spremembPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Zahteve za poimensko glasovanjeTorek, 12. februar 2019, 19:00
13item on the agendapointSporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)
David Martin (A8-0048/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
15item on the agendapointSporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)
David Martin (A8-0049/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
107item on the agendapointProgram za pravosodje
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPetek, 8. februar 2019, 12:00
50item on the agendapointStanje razprav o prihodnosti Evrope
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
91item on the agendapointRacionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
70item on the agendapointZavarovanje motornih vozil
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
94item on the agendapointNazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 12. februar 2019, 16:00
80item on the agendapointPolitični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 12. februar 2019, 16:00
86item on the agendapointUporaba konoplje v zdravstvene namene
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 12. februar 2019, 16:00
71item on the agendapointRazprave v Odboru za peticije v letu 2018
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
132item on the agendapointPrihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU
  -Predlogi resolucijTorek, 12. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 13. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 13. februar 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. februar 2019, 19:00
34item on the agendapointOkvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
59item on the agendapointVzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
72item on the agendapointNadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
106item on the agendapointSkupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 12. februar 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. februar 2019, 16:00
133item on the agendapointVarnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje
  -Predlogi resolucijSreda, 6. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 20:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 8. februar 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 12. februar 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. februar 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 13. februar 2019Pravno obvestilo