Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 11. února 2019 - Čtvrtek, 14. února 2019 269k
Čtvrtek, 14. února 2019180kVerze: Středa, 13. února 2019, 17:36
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
18Lhůta pointOchrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
Zpráva:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Zpráva ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
[2018/2110(INI)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
27Lhůta pointPosílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy
Zpráva:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Zpráva o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy
[2018/2109(INI)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
119Lhůta -Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Lhůta -Zimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Lhůta -Obhájci práv žen v Saudské Arábii
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
9 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
108***IvoteMechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu
Zpráva:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
103*voteNávrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií
Zpráva:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
104***IvoteHodnocení zdravotnických technologií
Zpráva:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a změně směrnice 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 1. října 2018
34Lhůta***IvoteZřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
Zpráva:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
35Lhůta***IvoteInteroperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii
Zpráva:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
59Lhůta***IvoteVzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
Zpráva:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
72Lhůta***IvotePoplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
Zpráva:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
106Lhůta***IvoteSpolečná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
Zpráva:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
105Lhůta***IvoteÚprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Zpráva:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [ve znění směrnice 2018/XXX/EU] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [o správě energetické unie] z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
128Lhůta votePrávo na pokojný protest a přiměřené použití síly
Návrhy usnesení
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Lhůta voteNávrhy usnesení - Práva intersexuálních osob
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Lhůta voteNávrhy usnesení - Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Lhůta voteBudoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU
Návrhy usnesení
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Lhůta voteNAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy
Návrhy usnesení
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Lhůta voteOchrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
Zpráva:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Zpráva ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
[2018/2110(INI)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
27Lhůta votePosílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy
Zpráva:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Zpráva o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy
[2018/2109(INI)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
61Lhůta voteProvádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami
Zpráva:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Zpráva o provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami
[2018/2114(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
15:00 - 16:00   Rozpravy       Řečnická doba
  pointZávažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Lhůta pointEvropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2792(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)25'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (4x1') 4'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Autor každého návrhu usnesení (článek 135)1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Autor (závažná interpelace)2'
Autoři (výbory)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointOchrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
27item on the agendapointPosílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
119item on the agendapointSituace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 11. února 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. února 2019, 14:00
120item on the agendapointZimbabwe
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 11. února 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. února 2019, 14:00
121item on the agendapointObhájci práv žen v Saudské Arábii
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 11. února 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. února 2019, 14:00
34item on the agendapointZřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
59item on the agendapointVzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
72item on the agendapointPoplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
106item on the agendapointSpolečná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 12. února 2019, 13:00
105item on the agendapointÚprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPondělí, 11. února 2019, 19:00
128item on the agendapointPrávo na pokojný protest a přiměřené použití síly
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. února 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. února 2019, 16:00
126item on the agendapointPráva intersexuálních osob
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. února 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. února 2019, 16:00
131item on the agendapointBudoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Návrhy usneseníÚterý, 12. února 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 13. února 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 13. února 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. února 2019, 19:00
132item on the agendapointBudoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU
  -Návrhy usneseníÚterý, 12. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 13. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 13. února 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. února 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. února 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. února 2019, 16:00
61item on the agendapointProvádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
83item on the agendapointEvropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 6. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 11. března 2019, 20:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 8. února 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 11. února 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 12. února 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. února 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění