Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 11. veljače 2019. - Četvrtak, 14. veljače 2019. 264k
četvrtak, 14. veljače 2019.173kVerzija: srijeda, 13. veljače 2019., 17:42
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 16:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
18Rok pointZaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

Izvješće:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Izvješće o provedbi Uredbe Vijeća br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

[2018/2110(INI)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
27Rok pointJačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja

Izvješće:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Izvješće o jačanju konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja
[2018/2109(INI)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  pointRasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
119Rok -Stanje u Čečeniji i slučaj Ojuba Titijeva
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Rok -Zimbabve
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Rok -Borci za prava žena u Saudijskoj Arabiji
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
9 votePrijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
108***IvoteMehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu
Izvješće:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
103*voteNacrt sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije
Izvješće:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
104***IvoteProcjena zdravstvenih tehnologija
Izvješće:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 1. listopada 2018.
34Rok***IvoteUspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji
Izvješće:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
35Rok***IvoteInteroperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji
Izvješće:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Odbor za promet i turizam
59Rok***IvoteUzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

Izvješće:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
72Rok***IvoteNaknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute
Izvješće:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
106Rok***IvoteZajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

Izvješće:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Odbor za promet i turizam
105Rok***IvotePrilagodba Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije
Izvješće:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom] zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
128Rok votePravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile
Prijedlozi rezolucija
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Rok votePrijedlozi rezolucija - Prava interseksualnih osoba
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Rok votePrijedlozi rezolucija - Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Rok voteBudućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU
Prijedlozi rezolucija
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Rok voteNAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima
Prijedlozi rezolucija
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Rok voteZaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

Izvješće:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Izvješće o provedbi Uredbe Vijeća br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

[2018/2110(INI)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
27Rok voteJačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja

Izvješće:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Izvješće o jačanju konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja
[2018/2109(INI)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
61Rok voteProvedba pravnih odredbi i zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama
Izvješće:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Izvješće o provedbi pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama
[2018/2114(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
15:00 - 16:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointDulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Rok pointEuropa koja štiti: Čist zrak za sve
Usmeno pitanje - [2018/2792(RSP)]
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Komisija
Europa koja štiti: Čist zrak za sve
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)25'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Izvjestitelji za mišljenje   (4x1') 4'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Podnositelj svakog pojedinačnog prijedloga rezolucije (članak 135.)1'
Spontano javljanje za riječ (catch the eye) (članak 135.)   (3x2') 6'
Zastupnici45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)10'
Autor (dulje zastupničko pitanje)2'
Podnositelji (odbori)5'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointZaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
27item on the agendapointJačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja

Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
119item on the agendapointStanje u Čečeniji i slučaj Ojuba Titijeva
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 11. veljače 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 13. veljače 2019., 14:00
120item on the agendapointZimbabve
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 11. veljače 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 13. veljače 2019., 14:00
121item on the agendapointBorci za prava žena u Saudijskoj Arabiji
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 11. veljače 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 13. veljače 2019., 14:00
34item on the agendapointUspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
35item on the agendapointInteroperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
59item on the agendapointUzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
72item on the agendapointNaknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
106item on the agendapointZajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 12. veljače 2019., 13:00
105item on the agendapointPrilagodba Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Amandmani; odbijanjeponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
128item on the agendapointPravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. veljače 2019., 16:00
126item on the agendapointPrava interseksualnih osoba
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. veljače 2019., 16:00
131item on the agendapointBudućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 13. veljače 2019., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 13. veljače 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. veljače 2019., 19:00
132item on the agendapointBudućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 13. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 13. veljače 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. veljače 2019., 19:00
114item on the agendapointNAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. veljače 2019., 16:00
61item on the agendapointProvedba pravnih odredbi i zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
83item on the agendapointEuropa koja štiti: Čist zrak za sve
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 20:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 8. veljače 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 12. veljače 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. veljače 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2019.Pravna napomena