Napirend
Strasbourg2019. február 11., Hétfő - 2019. február 14., Csütörtök 268k
2019. február 14., csütörtök176kVáltozat: 2019. február 13., szerda, 17:43
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 16:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
18Határidő pointAz állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme
Jelentés:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
[2018/2110(INI)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
27Határidő pointA belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén
Jelentés:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Jelentés a belső piac versenyképességének erősítéséről az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén
[2018/2109(INI)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  pointVita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)
119Határidő -A csecsenföldi helyzet és Ojub Tyityijev ügye
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Határidő -Zimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Határidő -A szaúd-arábiai nőjogi jogvédők
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
9 voteÁllásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)
108***IvoteA határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus
Jelentés:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Jelentés a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
103*voteAz Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás
Jelentés:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Jelentés az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
104***IvoteEgészségügyi technológiaértékelés
Jelentés:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Jelentés az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. október 1., hétfő
34Határidő***IvoteAz Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete
Jelentés:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Jelentés az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
35Határidő***IvoteAz Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése
Jelentés:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Jelentés az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
59Határidő***IvoteA valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése
Jelentés:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Jelentés a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
72Határidő***IvoteAz Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak
Jelentés:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Jelentés a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
106Határidő***IvoteAz autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai
Jelentés:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Jelentés az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
105Határidő***IvoteAz energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő kiigazítása
Jelentés:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Jelentés az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított] 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és [az energiaunió irányításáról szóló] (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
128Határidő voteA békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása
Állásfoglalási indítványok
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - Az interszexuális személyek jogai
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Határidő voteAz INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás
Állásfoglalási indítványok
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Határidő voteNAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében
Állásfoglalási indítványok
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Határidő voteAz állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme
Jelentés:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
[2018/2110(INI)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
27Határidő voteA belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén
Jelentés:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Jelentés a belső piac versenyképességének erősítéséről az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén
[2018/2109(INI)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
61Határidő voteA decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtása
Jelentés:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Jelentés a decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtásáról
[2018/2114(INI)]
Alkotmányügyi Bizottság
15:00 - 16:00   Viták       Felszólalási  idő
  pointNagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Határidő pointVédelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek!
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2018/2792(RSP)]
A szavazásra a következő ülésen kerül sor.
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek!
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)25'
Előadók   (2x6') 12'
A vélemény előadói   (4x1') 4'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 135. cikke)1'
„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 135. cikke)   (3x2') 6'
Képviselők45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Szerző (fontos interpelláció)2'
Szerzők (bizottságok)5'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointAz állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
27item on the agendapointA belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
119item on the agendapointA csecsenföldi helyzet és Ojub Tyityijev ügye
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 11., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 13., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 13., szerda, 14:00
120item on the agendapointZimbabwe
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 11., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 13., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 13., szerda, 14:00
121item on the agendapointA szaúd-arábiai nőjogi jogvédők
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 11., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 13., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 13., szerda, 14:00
34item on the agendapointAz Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
35item on the agendapointAz Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
59item on the agendapointA valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
72item on the agendapointAz Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
106item on the agendapointAz autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. február 12., kedd, 13:00
105item on the agendapointAz energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő kiigazítása
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. február 11., hétfő, 19:00
128item on the agendapointA békés tiltakozáshoz való jog és az erőszak arányos mértékű alkalmazása
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 12., kedd, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 12., kedd, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 13., szerda, 16:00
126item on the agendapointAz interszexuális személyek jogai
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 12., kedd, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 12., kedd, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 13., szerda, 16:00
131item on the agendapointAz LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 12., kedd, 12:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 13., szerda, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 13., szerda, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 13., szerda, 19:00
132item on the agendapointAz INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 12., kedd, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 13., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 13., szerda, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 13., szerda, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 12., kedd, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 12., kedd, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 13., szerda, 16:00
61item on the agendapointA decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtása
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
83item on the agendapointVédelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek!
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 6., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 11., hétfő, 20:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. február 8., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. február 11., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. február 12., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 13., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. február 13.Jogi nyilatkozat