Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019 - Il-Ħamis, 14 ta' Frar 2019 270k
Il-Ħamis, 14 ta' Frar 2019180kVerżjoni: L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 17:46
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 16:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
18Skadenza pointIl-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE
Rapport:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE
[2018/2110(INI)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
27Skadenza pointIt-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha
Rapport:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Rapport dwar it-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha
[2018/2109(INI)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  pointDibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
119Skadenza -Is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Skadenza -Iż-Żimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Skadenza -Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
9 voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
108***IvoteMekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier
Rapport:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
103*voteAbbozz ta' Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn Eurojust u l-Georgia
Rapport:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn Eurojust u l-Georgia
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
104***IvoteProposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE
Rapport:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 1 ta' Ottubru 2018
34Skadenza***IvoteL-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea
Rapport:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
35Skadenza***IvoteL-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni
Rapport:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni (riformulazzjoni)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
59Skadenza***IvoteIr-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor
Rapport:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
72Skadenza***IvoteImposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita
Rapport:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 fir-rigward ta' ċerti imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u l-imposti fuq il-kambju tal-munita
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
106Skadenza***IvoteRegoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank
Rapport:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
105Skadenza***IvoteL-adattament tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija, minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea
Rapport:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-adattament tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija [kif emendata mid-Direttiva 2018/XXX/UE] u r-Regolament (UE) 2018/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija], minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
128Skadenza voteId-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Id-drittijiet tal-persuni intersesswali
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Skadenza voteIl-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Skadenza voteNAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Skadenza voteIl-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE
Rapport:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE
[2018/2110(INI)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
27Skadenza voteIt-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha
Rapport:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Rapport dwar it-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha
[2018/2109(INI)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
61Skadenza voteImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati
Rapport:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati
[2018/2114(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
15:00 - 16:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointInterpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Skadenza pointEwropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd
Mistoqsija orali - [2018/2792(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd.
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)25'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Awtur ta' kull mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)1'
"Catch the eye" (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)   (3x2') 6'
Membri45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Awtur (interpellanza maġġuri)2'
Awturi (kumitati)5'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointIl-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
27item on the agendapointIt-tisħiħ tal-kompetittività tas-Suq Intern permezz tal-iżvilupp tal-unjoni doganali tal-UE u l-governanza tagħha
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
119item on the agendapointIs-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 14:00
120item on the agendapointIż-Żimbabwe
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 14:00
121item on the agendapointId-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 14:00
34item on the agendapointL-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
35item on the agendapointL-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
59item on the agendapointIr-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
72item on the agendapointImposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
106item on the agendapointRegoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Emendi; rifjutIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 13:00
105item on the agendapointL-adattament tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija, minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Emendi; rifjutIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
128item on the agendapointId-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 16:00
126item on the agendapointId-drittijiet tal-persuni intersesswali
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 16:00
131item on the agendapointIl-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 12:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 19:00
132item on the agendapointIl-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 16:00
61item on the agendapointImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
83item on the agendapointEwropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 20:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 8 ta' Frar 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Frar 2019Avviż legali