Agenda
StraatsburgMaandag 11 februari 2019 - Donderdag 14 februari 2019 265k
Donderdag 14 februari 2019175kVersie: Woensdag 13 februari 2019, 17:46
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
18Deadline pointBescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
Verslag:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Verslag over de uitvoering van Verordening nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
[2018/2110(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
27Deadline pointVerbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
Verslag:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Verslag over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
[2018/2109(INI)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
119Deadline -De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Deadline -Zimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Deadline -Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
9 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
108***IvoteMechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen
Verslag:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
103*voteOntwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië
Verslag:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Georgië
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
104***IvoteEvaluatie van gezondheidstechnologie
Verslag:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 1 oktober 2018
34Deadline***IvoteKader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
Verslag:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Commissie internationale handel
35Deadline***IvoteInteroperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie
Verslag:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
59Deadline***IvoteWederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
Verslag:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
72Deadline***IvoteKosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten
Verslag:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
106Deadline***IvoteGemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten
Verslag:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
105Deadline***IvoteAanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
Verslag:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad [governance van de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
128Deadline voteHet recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld
Ontwerpresoluties
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Deadline voteOntwerpresoluties - De rechten van interseksuele personen
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Deadline voteOntwerpresoluties - De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Deadline voteDe toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU
Ontwerpresoluties
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Deadline voteNAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart
Ontwerpresoluties
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Deadline voteBescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
Verslag:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Verslag over de uitvoering van Verordening nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
[2018/2110(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
27Deadline voteVerbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
Verslag:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Verslag over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
[2018/2109(INI)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
61Deadline voteTenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen
Verslag:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen
[2018/2114(INI)]
Commissie constitutionele zaken
15:00 - 16:00   Debatten       Spreektijd
  pointUitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Deadline pointEen Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen
Mondelinge vraag - [2018/2792(RSP)]
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Een beschermend Europa: schone lucht voor iedereen
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)25'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs voor advies   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 135 van het Reglement)1'
"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement)   (3x2') 6'
Leden45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Indiener (uitgebreide interpellatie)2'
Vraagstellers (commissies)5'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointBescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
27item on the agendapointVerbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
119item on the agendapointDe situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 11 februari 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 februari 2019, 14:00
120item on the agendapointZimbabwe
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 11 februari 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 februari 2019, 14:00
121item on the agendapointVoorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 11 februari 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 februari 2019, 14:00
34item on the agendapointKader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
59item on the agendapointWederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
72item on the agendapointKosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
106item on the agendapointGemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Amendementen; verwerpingDinsdag 12 februari 2019, 13:00
105item on the agendapointAanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Amendementen; verwerpingMaandag 11 februari 2019, 19:00
128item on the agendapointHet recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 februari 2019, 16:00
126item on the agendapointDe rechten van interseksuele personen
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 februari 2019, 16:00
131item on the agendapointDe toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -OntwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 februari 2019, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 februari 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 februari 2019, 19:00
132item on the agendapointDe toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU
  -OntwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 februari 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 februari 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 februari 2019, 16:00
61item on the agendapointTenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
83item on the agendapointEen Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 20:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 8 februari 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 11 februari 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 12 februari 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 februari 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling