Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 februarie 2019 - Joi, 14 februarie 2019 269k
Joi, 14 februarie 2019176kVersiune: Miercuri, 13 februarie 2019, 17:48
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 16:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
18Termen pointProtecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
Raport  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Raport de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
[2018/2110(INI)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
27Termen pointConsolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia
Raport  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Raport referitor la consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia
[2018/2109(INI)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
  pointDezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
119Termen -Situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Termen -Zimbabwe
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Termen -Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
108***IvoteUn mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier
Raport  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
103*voteProiect de acord de cooperare între Eurojust și Georgia
Raport  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare îintre Eurojust și Georgia
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
104***IvoteEvaluarea tehnologiilor medicale
Raport  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 1 octombrie 2018
34Termen***IvoteCadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană
Raport  Franck Proust (A8-0198/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Comisia pentru comerț internațional
35Termen***IvoteInteroperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii
Raport  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Comisia pentru transport și turism
59Termen***IvoteRecunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru
Raport  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
72Termen***IvoteComisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară
Raport  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
106Termen***IvoteNormele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul
Raport  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Comisia pentru transport și turism
105Termen***IvoteAdaptarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană
Raport  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
128Termen voteDreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței
Propuneri de rezoluție
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Termen votePropuneri de rezoluție - Drepturile persoanelor intersexuale
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Termen votePropuneri de rezoluție - Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Termen voteViitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE
Propuneri de rezoluție
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Termen voteNAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare
Propuneri de rezoluție
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Termen voteProtecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
Raport  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Raport de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
[2018/2110(INI)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
27Termen voteConsolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia
Raport  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Raport referitor la consolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia
[2018/2109(INI)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
61Termen votePunerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate
Raport  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate
[2018/2114(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
15:00 - 16:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointInterpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Termen pointO Europă care protejează: aer curat pentru toți
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2792(RSP)]
Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
O Europă care oferă protecție: aer curat pentru toți
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Raportori   (2x6') 12'
Raportori pentru aviz   (4x1') 4'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 135 din Regulamentul de procedură)1'
„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură)   (3x2') 6'
Deputaţi45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Autorul (interpelări majore)2'
Autori (comisii)5'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointProtecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
27item on the agendapointConsolidarea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
119item on the agendapointSituația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 11 februarie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 13 februarie 2019, 14:00
120item on the agendapointZimbabwe
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 11 februarie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 13 februarie 2019, 14:00
121item on the agendapointApărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 11 februarie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 13 februarie 2019, 14:00
34item on the agendapointCadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
59item on the agendapointRecunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
72item on the agendapointComisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
106item on the agendapointNormele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Amendamente; respingereMarţi, 12 februarie 2019, 13:00
105item on the agendapointAdaptarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Amendamente; respingereLuni, 11 februarie 2019, 19:00
128item on the agendapointDreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 februarie 2019, 16:00
126item on the agendapointDrepturile persoanelor intersexuale
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 februarie 2019, 16:00
131item on the agendapointViitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 12 februarie 2019, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 13 februarie 2019, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 13 februarie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 februarie 2019, 19:00
132item on the agendapointViitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 12 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 13 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 13 februarie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 februarie 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 februarie 2019, 16:00
61item on the agendapointPunerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
83item on the agendapointO Europă care protejează: aer curat pentru toți
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 11 martie 2019, 20:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 februarie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 februarie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 februarie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 februarie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 13 februarie 2019Notă juridică