Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. februar 2019 - Četrtek, 14. februar 2019 259k
Četrtek, 14. februar 2019173kRazličica: Sreda, 13. februar 2019, 17:49
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
18Rok pointZaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU
Poročilo:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU
[2018/2110(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
27Rok pointKrepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja
Poročilo:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Poročilo o krepitvi konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja
[2018/2109(INI)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
119Rok -Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Rok -Zimbabve
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Rok -Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
108***IvoteMehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru
Poročilo:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
103*voteOsnutek sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo
Poročilo:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
104***IvoteVrednotenje zdravstvenih tehnologij
Poročilo:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Ponedeljek, 1. oktober 2018
34Rok***IvoteOkvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji
Poročilo:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Odbor za mednarodno trgovino
35Rok***IvoteInteroperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji
Poročilo:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Odbor za promet in turizem
59Rok***IvoteVzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici
Poročilo:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
72Rok***IvoteNadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut
Poročilo:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
106Rok***IvoteSkupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov
Poročilo:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Odbor za promet in turizem
105Rok***IvotePrilagoditev Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije
Poročilo:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti [kot je bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] in Uredbe (EU) 2018/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
128Rok votePravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile
Predlogi resolucij
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Rok votePredlogi resolucij - Pravice interseksualnih oseb
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Rok votePredlogi resolucij - Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Rok votePrihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU
Predlogi resolucij
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Rok voteNAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh
Predlogi resolucij
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Rok voteZaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU
Poročilo:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU
[2018/2110(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
27Rok voteKrepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja
Poročilo:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Poročilo o krepitvi konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja
[2018/2109(INI)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
61Rok voteIzvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami
Poročilo:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Poročilo o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami
[2018/2114(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
  pointVečje interpelacije (člen 130b Poslovnika)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Rok pointEvropa varuje: čist zrak za vse
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2792(RSP)]
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Evropa varuje: čist zrak za vse
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)25'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavci mnenja   (4x1') 4'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika)1'
Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Avtor (večja interpelacija)2'
Avtorji (odbori)5'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointZaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
27item on the agendapointKrepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
119item on the agendapointRazmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 11. februar 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 13. februar 2019, 14:00
120item on the agendapointZimbabve
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 11. februar 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 13. februar 2019, 14:00
121item on the agendapointZagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 11. februar 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 13. februar 2019, 14:00
34item on the agendapointOkvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
59item on the agendapointVzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
72item on the agendapointNadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
106item on the agendapointSkupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 12. februar 2019, 13:00
105item on the agendapointPrilagoditev Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
128item on the agendapointPravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. februar 2019, 16:00
126item on the agendapointPravice interseksualnih oseb
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. februar 2019, 16:00
131item on the agendapointPrihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Predlogi resolucijTorek, 12. februar 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 13. februar 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 13. februar 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. februar 2019, 19:00
132item on the agendapointPrihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU
  -Predlogi resolucijTorek, 12. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 13. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 13. februar 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. februar 2019, 19:00
114item on the agendapointNAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. februar 2019, 16:00
61item on the agendapointIzvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
83item on the agendapointEvropa varuje: čist zrak za vse
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Predlogi resolucijSreda, 6. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 20:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 8. februar 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 12. februar 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. februar 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 13. februar 2019Pravno obvestilo