Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 11. března 2019 - Čtvrtek, 14. března 2019 275k
Pondělí, 11. března 2019167kVerze: Středa, 13. března 2019, 17:45
 Body k pořadu jednání
17:00 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

17:00 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
  pointSpolečná rozprava - Evropský informační systém rejstříků trestů
75Lhůta***I-Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)
Zpráva:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV

[2016/0002(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
76Lhůta***I-Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)
Zpráva:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
62Lhůta***IpointZavedení programu Evropský sbor solidarity
Zpráva:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
  pointSpolečná rozprava - Kybernetická bezpečnost
47Lhůta***I-Akt EU o kybernetické bezpečnosti
Zpráva:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“)

[2017/0225(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
133Lhůta***I-Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
Zpráva:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Hlasování se bude konat ve středu.
72Lhůta***IpointNekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci
Zpráva:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
[2018/0082(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  pointSpolečná rozprava - Vietnam
21***-Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví
Doporučení:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

[2018/0272(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
10 -Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení)
Zpráva:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Komise o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

[2018/0272M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
58Lhůta***IpointEvropská občanská iniciativa
Zpráva:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
[2017/0220(COD)]
Výbor pro ústavní záležitosti
29Lhůta pointStav politických vztahů mezi EU a Ruskem
Zpráva:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Zpráva o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem
[2018/2158(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
  pointKrátké přednesení následující zprávy:
12Lhůta -Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace
Zpráva:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Zpráva o budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace

[2018/2159(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
17:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)40'
Zpravodajové   (8x6') 48'
Navrhovatelé   (15x1') 15'
Zpravodajové (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu)4'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointVýměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
76item on the agendapointCentralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
62item on the agendapointZavedení programu Evropský sbor solidarity
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
47item on the agendapointAkt EU o kybernetické bezpečnosti
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
133item on the agendapointEvropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 8. března 2019, 12:00
72item on the agendapointNekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
58item on the agendapointEvropská občanská iniciativa
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
29item on the agendapointStav politických vztahů mezi EU a Ruskem
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 6. března 2019, 13:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 11. března 2019, 19:00
12item on the agendapointBudování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 6. března 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 8. března 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 11. března 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 12. března 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. března 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění