Esityslista
StrasbourgMaanantai 11. maaliskuuta 2019 - Torstai 14. maaliskuuta 2019 268k
Maanantai 11. maaliskuuta 2019158kVersio: Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 17:53
 Esityslistan kohdat
17:00 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
  pointYhteiskeskustelu - Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä
75Määräaika***I-Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)
Mietintö:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta

[2016/0002(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
76Määräaika***I-Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN)
Mietintö:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta

[2017/0144(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
62Määräaika***IpointEuroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma
Mietintö:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta
[2018/0230(COD)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  pointYhteiskeskustelu - Kyberturvallisuus
47Määräaika***I-EU:n kyberturvallisuusasetus
Mietintö:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”)

[2017/0225(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
133Määräaika***I-Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto
Mietintö:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
72Määräaika***IpointEpäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa
Mietintö:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa
[2018/0082(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - Vietnam
21***-Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus
Suositus:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

[2018/0272(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
10 -Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

[2018/0272M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
58Määräaika***IpointEurooppalainen kansalaisaloite
Mietintö:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta
[2017/0220(COD)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
29Määräaika pointEU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila
Mietintö:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Mietintö EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta
[2018/2158(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
  pointSeuraavan mietinnön lyhyt esittely:
12Määräaika -EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa
Mietintö:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Mietintö EU:n valmiuksien parantamisesta konfliktinestossa ja välitystoiminnassa

[2018/2159(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
17:00 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)40'
Esittelijät   (8x6') 48'
Valmistelijat   (15x1') 15'
Esittelijät (työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta)4'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Jäsenet135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointKolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
76item on the agendapointKeskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
62item on the agendapointEuroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
47item on the agendapointEU:n kyberturvallisuusasetus
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
133item on the agendapointEuroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
72item on the agendapointEpäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
58item on the agendapointEurooppalainen kansalaisaloite
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
29item on the agendapointEU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
12item on the agendapointEU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus