Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 11. ožujka 2019. - Četvrtak, 14. ožujka 2019. 271k
ponedjeljak, 11. ožujka 2019.162kVerzija: srijeda, 13. ožujka 2019., 17:54
 Točke dnevnog reda
17:00 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

17:00 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
1  pointNastavak zasjedanja i plan rada
  pointZajednička rasprava - Europski informacijski sustav kaznene evidencije
75Rok***I-Razmjena podataka o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS)
Izvješće:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP

[2016/0002(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
76Rok***I-Centralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN)
Izvješće:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
62Rok***IpointProgram Europskih snaga solidarnosti
Izvješće:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
  pointZajednička rasprava - Kibersigurnost
47Rok***I-Akt EU-a o kibersigurnosti
Izvješće:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”)

[2017/0225(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
133Rok***I-Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara
Izvješće:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Glasovanje će se održati u srijedu
72Rok***IpointNepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom
Izvješće:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom
[2018/0082(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
  pointZajednička rasprava - Vijetnam
21***-Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma
Preporuka:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma

[2018/0272(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
10 -Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (rezolucija)
Izvješće:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Izvješće koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma

[2018/0272M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
58Rok***IpointEuropska građanska inicijativa
Izvješće:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi
[2017/0220(COD)]
Odbor za ustavna pitanja
29Rok pointStanje političkih odnosa EU-a i Rusije
Izvješće:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Izvješće o stanju političkih odnosa EU-a i Rusije
[2018/2158(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
  pointKratko predstavljanje sljedećeg izvješća:
12Rok -Izgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje
Izvješće:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Izvješće o izgradnji kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje

[2018/2159(INI)]
Odbor za vanjske poslove
2  pointJednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
17:00 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)40'
Izvjestitelji   (8x6') 48'
Izvjestitelji za mišljenje   (15x1') 15'
Izvjestitelji (članak 52. stavak 2.)4'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (7x5') 35'
Zastupnici135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointRazmjena podataka o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
76item on the agendapointCentralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
62item on the agendapointProgram Europskih snaga solidarnosti
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
47item on the agendapointAkt EU-a o kibersigurnosti
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
133item on the agendapointEuropski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Amandmani; odbijanjepetak, 8. ožujka 2019., 12:00
72item on the agendapointNepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
58item on the agendapointEuropska građanska inicijativa
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
29item on the agendapointStanje političkih odnosa EU-a i Rusije
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
  -Zajednički alternativni prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
12item on the agendapointIzgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 8. ožujka 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 12. ožujka 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. ožujka 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2019.Pravna napomena