Napirend
Strasbourg2019. március 11., Hétfő - 2019. március 14., Csütörtök 275k
2019. március 11., hétfő166kVáltozat: 2019. március 13., szerda, 17:55
 Napirendi pontok
17:00 - 24:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

17:00 - 24:00   Viták       Felszólalási  idő
1  pointAz ülésszak folytatása és ügyrend
  pointKözös vita - Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer
75Határidő***I-A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS)
Jelentés:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Jelentés a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárok vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2016/0002(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
76Határidő***I-A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer
Jelentés:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Jelentés az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2017/0144(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
62Határidő***IpointAz Európai Szolidaritási Testület programja
Jelentés:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Jelentés az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0230(COD)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
  pointKözös vita - Kiberbiztonság
47Határidő***I-Uniós kiberbiztonsági jogszabály
Jelentés:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Jelentés az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról

[2017/0225(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
133Határidő***I-Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata
Jelentés:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Jelentés az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
A szavazásra szerdán kerül sor.
72Határidő***IpointAz élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
Jelentés:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Jelentés az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2018/0082(COD)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  pointKözös vita - Vietnam
21***-Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás
Ajánlás:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Ajánlás az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[2018/0272(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
10 -Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[2018/0272M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
58Határidő***IpointAz európai polgári kezdeményezés
Jelentés:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Jelentés az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2017/0220(COD)]
Alkotmányügyi Bizottság
29Határidő pointAz EU és Oroszország közötti kapcsolatok állása
Jelentés:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Jelentés az EU és Oroszország közötti kapcsolatok állásásól
[2018/2158(INI)]
Külügyi Bizottság
Egy felszólalás képviselőcsoportonként
  pointAz alábbi jelentés rövid ismertetése:
12Határidő -A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése
Jelentés:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Jelentés a konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítéséről

[2018/2159(INI)]
Külügyi Bizottság
2  pointEgyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
17:00 - 24:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)40'
Előadók   (8x6') 48'
A vélemény előadói   (15x1') 15'
Előadók (az eljárási szabályzat 52. cikkének (2) bekezdése)4'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
Képviselők135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointA harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
76item on the agendapointA harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
62item on the agendapointAz Európai Szolidaritási Testület programja
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
47item on the agendapointUniós kiberbiztonsági jogszabály
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
133item on the agendapointAz Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 8., péntek, 12:00
72item on the agendapointAz élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
58item on the agendapointAz európai polgári kezdeményezés
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
29item on the agendapointAz EU és Oroszország közötti kapcsolatok állása
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. március 6., szerda, 13:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 11., hétfő, 19:00
12item on the agendapointA konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. március 6., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. március 8., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. március 11., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. március 12., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 13., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat