Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. 274k
Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d.164kVersija: Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 17:56
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
  pointBendros diskusijos - Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema
75Galutinis terminas***I-Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS)
Pranešimas:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR

[2016/0002(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
76Galutinis terminas***I-Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema)
Pranešimas:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
62Galutinis terminas***IpointEuropos solidarumo korpuso programa
Pranešimas:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Kultūros ir švietimo komitetas
  pointBendros diskusijos - Kibernetinis saugumas
47Galutinis terminas***I-ES kibernetinio saugumo aktas
Pranešimas:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)

[2017/0225(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
133Galutinis terminas***I-Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas
Pranešimas:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Ataskaita dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Balsavimas vyks trečiadienį
72Galutinis terminas***IpointĮmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje
Pranešimas:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje
[2018/0082(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
  pointBendros diskusijos - Vietnamas
21***-ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena
Rekomendacija:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto

[2018/0272(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
10 -ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija)
Pranešimas:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto

[2018/0272M(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
58Galutinis terminas***IpointEuropos piliečių iniciatyva
Pranešimas:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos
[2017/0220(COD)]
Konstitucinių reikalų komitetas
29Galutinis terminas pointES ir Rusijos politinių santykių padėtis
Pranešimas:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Pranešimas dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties
[2018/2158(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
  pointTrumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas:
12Galutinis terminas -ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas
Pranešimas:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Pranešimas dėl ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimo

[2018/2159(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
17:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)40'
Pranešėjai   (8x6') 48'
Nuomonės referentai   (15x1') 15'
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)4'
Procedūra „prašau žodžio“   (7x5') 35'
Parlamento nariai135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointKeitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
76item on the agendapointCentralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
62item on the agendapointEuropos solidarumo korpuso programa
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
47item on the agendapointES kibernetinio saugumo aktas
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
133item on the agendapointEuropos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Pakeitimai; atmetimasPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
72item on the agendapointĮmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
58item on the agendapointEuropos piliečių iniciatyva
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
29item on the agendapointES ir Rusijos politinių santykių padėtis
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
12item on the agendapointES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinis pranešimas