Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 11. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts 273k
Pirmdiena, 2019. gada 11. marts164kVersija: Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 17:57
 Darba kārtības punkti
17:00 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
  pointKopīgās debates - Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma
75Termiņi***I-Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS)
Ziņojums:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI

[2016/0002(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
76Termiņi***I-Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN)
Ziņojums:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
62Termiņi***IpointProgramma "Eiropas Solidaritātes korpuss"
Ziņojums:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Eiropas Solidaritātes korpuss" un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Kultūras un izglītības komiteja
  pointKopīgās debates - Kiberdrošība
47Termiņi***I-ES Kiberdrošības akts
Ziņojums:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”)

[2017/0225(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
133Termiņi***I-Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls
Ziņojums:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Balsošana notiks trešdien
72Termiņi***IpointNetaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē
Ziņojums:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē
[2018/0082(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  pointKopīgās debates - Vjetnama
21***-Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību
Ieteikums:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

[2018/0272(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
10 -Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija)
Ziņojums:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

[2018/0272M(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
58Termiņi***IpointEiropas pilsoņu iniciatīva
Ziņojums:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu
[2017/0220(COD)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
29Termiņi pointStāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās
Ziņojums:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Ziņojums par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās
[2018/2158(INI)]
Ārlietu komiteja
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
  pointĪss turpmāk minētā ziņojuma izklāsts
12Termiņi -ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana
Ziņojums:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Ziņojums par ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošanu

[2018/2159(INI)]
Ārlietu komiteja
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
17:00 - 24:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)40'
Referenti   (8x6') 48'
Atzinumu sagatavotāji   (15x1') 15'
Referenti (Reglamenta 52. panta 2. punkts)4'
Brīvā mikrofona procedūra   (7x5') 35'
Deputāti 135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointInformācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
76item on the agendapointCentralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
62item on the agendapointProgramma "Eiropas Solidaritātes korpuss"
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
47item on the agendapointES Kiberdrošības akts
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
133item on the agendapointEiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
72item on the agendapointNetaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
58item on the agendapointEiropas pilsoņu iniciatīva
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
29item on the agendapointStāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
12item on the agendapointES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. martsJuridisks paziņojums