Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019 - Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019 279k
It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019171kVerżjoni: L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 17:58
 Punti fuq l-aġenda
17:00 - 24:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

17:00 - 24:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
  pointDibattitu konġunt - Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali
75Skadenza***I-Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS)
Rapport:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI, fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi u fir-rigward tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (ECRIS), u tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI

[2016/0002(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
76Skadenza***I-Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN)
Rapport:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u tkun ta’ sostenn għaliha u li jemenda r-Regolament (UE) Nru. 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
62Skadenza***IpointL-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà
Rapport:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropewta' Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014

[2018/0230(COD)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
  pointDibattitu konġunt - Ċibersigurtà
47Skadenza***I-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà
Rapport:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà" li jħassar ir-Regolament (UE) 526/2013, u li jikkonċerna ċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà")

[2017/0225(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
133Skadenza***I-L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni
Rapport:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
72Skadenza***IpointPrattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel
Rapport:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel
[2018/0082(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  pointDibattitu konġunt - Il-Vjetnam
21***-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali
Rakkomandazzjoni:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Rakkomandazzjoni dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali

[2018/0272(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
10 -Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni)
Rapport:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali

[2018/0272M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
58Skadenza***IpointInizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej
Rapport:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej
[2017/0220(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
29Skadenza pointL-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja
Rapport:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Rapport dwar l-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja
[2018/2158(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
  pointPreżentazzjoni qasira tar-rapport li ġej:
12Skadenza -Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti
Rapport:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Rapport dwar it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti

[2018/2159(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
2  pointDiskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
17:00 - 24:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)40'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs għal opinjoni   (15x1') 15'
Rapporteurs (Artikolu 52(2) tar-Regoli ta' Proċedura)4'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Membri135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointSkambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
76item on the agendapointSistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
62item on the agendapointL-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
47item on the agendapointAtt tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
133item on the agendapointL-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Emendi; rifjutIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
72item on the agendapointPrattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
58item on the agendapointInizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
29item on the agendapointL-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti alternattiviIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
12item on the agendapointTisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Marzu 2019Avviż legali