Agenda
StraatsburgMaandag 11 maart 2019 - Donderdag 14 maart 2019 270k
Maandag 11 maart 2019167kVersie: Woensdag 13 maart 2019, 17:58
 Agendapunten
17:00 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 24:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
  pointGecombineerde behandeling - Europees Strafregisterinformatiesysteem
75Deadline***I-Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)
Verslag:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad

[2016/0002(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
76Deadline***I-Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen
Verslag:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
62Deadline***IpointHet programma "Europees Solidariteitskorps"
Verslag:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Commissie cultuur en onderwijs
  pointGecombineerde behandeling - Cyberbeveiliging
47Deadline***I-De cyberbeveiligingsverordening van de EU
Verslag:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")

[2017/0225(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
133Deadline***I-Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
Verslag:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
De stemming vindt op woensdag plaats.
72Deadline***IpointOneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
Verslag:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
[2018/0082(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  pointGecombineerde behandeling - Vietnam
21***-Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw
Aanbeveling:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw

[2018/0272(NLE)]
Commissie internationale handel
10 -Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie)
Verslag:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw

[2018/0272M(NLE)]
Commissie internationale handel
58Deadline***IpointEuropees burgerinitiatief
Verslag:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief
[2017/0220(COD)]
Commissie constitutionele zaken
29Deadline pointStand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
Verslag:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Verslag over de stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
[2018/2158(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Eén sprekersronde fracties
  pointKorte presentatie van het volgende verslag:
12Deadline -Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
Verslag:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Verslag over de opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling

[2018/2159(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
17:00 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs voor advies   (15x1') 15'
Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement)4'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Leden135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointUitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
76item on the agendapointGecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
62item on the agendapointHet programma "Europees Solidariteitskorps"
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
47item on the agendapointDe cyberbeveiligingsverordening van de EU
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
133item on the agendapointEuropees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Amendementen; verwerpingVrijdag 8 maart 2019, 12:00
72item on the agendapointOneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
58item on the agendapointEuropees burgerinitiatief
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
29item on the agendapointStand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 6 maart 2019, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 11 maart 2019, 19:00
12item on the agendapointOpbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 6 maart 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 8 maart 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 11 maart 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 12 maart 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 maart 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2019Juridische mededeling