Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 martie 2019 - Joi, 14 martie 2019 276k
Luni, 11 martie 2019162kVersiune: Miercuri, 13 martie 2019, 18:01
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
  pointDezbatere comună - Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare
75Termen***I-Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)
Raport  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului

[2016/0002(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
76Termen***I-Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)
Raport  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
62Termen***IpointProgramul „Corpul european de solidaritate”
Raport  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Comisia pentru cultură și educație
  pointDezbatere comună - Securitatea cibernetică
47Termen***I-Legea privind securitatea cibernetică
Raport  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”)

[2017/0225(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
133Termen***I-Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare
Raport  Julia Reda (A8-0084/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Votul va avea loc miercuri
72Termen***IpointPracticile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente
Raport  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente
[2018/0082(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  pointDezbatere comună - Vietnam
21***-Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier
Recomandare  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier

[2018/0272(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
10 -Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție)
Raport  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier

[2018/0272M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
58Termen***IpointInițiativa cetățenească europeană
Raport  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană
[2017/0220(COD)]
Comisia pentru afaceri constituționale
29Termen pointSituația relațiilor politice dintre UE și Rusia
Raport  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Raport referitor la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia
[2018/2158(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
  pointPrezentare succintă a următorului raport:
12Termen -Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere
Raport  Soraya Post (A8-0075/2019)
Raport referitor la construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere

[2018/2159(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
17:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)40'
Raportori   (8x6') 48'
Raportori pentru aviz   (15x1') 15'
Raportori [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]4'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
Deputaţi135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointSchimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
76item on the agendapointUn sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
62item on the agendapointProgramul „Corpul european de solidaritate”
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
47item on the agendapointLegea privind securitatea cibernetică
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
133item on the agendapointCentrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Amendamente; respingereVineri, 8 martie 2019, 12:00
72item on the agendapointPracticile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
58item on the agendapointInițiativa cetățenească europeană
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
29item on the agendapointSituația relațiilor politice dintre UE și Rusia
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 11 martie 2019, 19:00
12item on the agendapointConstruirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 martie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 martie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 martie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 martie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică