Napirend
Strasbourg2019. március 11., Hétfő - 2019. március 14., Csütörtök 275k
2019. március 13., szerda189kVáltozat: 2019. március 13., szerda, 17:55
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 17:00   Viták
17:00 - 18:00   SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
125Határidő pointÉghajlatváltozás
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2582(RSP)]
Egy felszólalás képviselőcsoportonként
A szavazásra csütörtökön kerül sor
41 pointAz Európai Tanács 2019. március 21–22-i ülésének előkészítése és az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
65***IvoteAz Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély
Jelentés:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Jelentés a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
68***IvoteAz Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatossága
Jelentés:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Jelentés az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
104***IvoteAz Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatása
Jelentés:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
66***IvoteAz Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben a légi közlekedés biztonsága
Jelentés:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Jelentés a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
32***votePartnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között
Ajánlás:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Külügyi Bizottság
33Határidő votePartnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás)
Jelentés:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
[2015/0302M(NLE)]
Külügyi Bizottság
108***voteNorvégiának, Izlandnak, Svájcnak és Liechtensteinnek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvétele
Ajánlás:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, ezen országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
23 voteAz EU különleges képviselőinek hatásköre és megbízatása
Jelentés:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU különleges képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról szóló ajánlásáról
[2018/2116(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 113. cikke
13Határidő***IvoteA termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei
Jelentés:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Jelentés a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Vita: 2017. szeptember 13., szerda
99Határidő***IvoteVízuminformációs Rendszer
Jelentés:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Jelentés a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2016/399, az XX/2018 [információs rendszerek közötti interoperabilitásról szóló rendelet] rendelet és a 2004/512/EK határozat módosításáról, továbbá a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
70Határidő***IvoteMenekültügyi és Migrációs Alap
Jelentés:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Jelentés a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
71Határidő***IvoteA határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
Jelentés:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Jelentés a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
69Határidő***IvoteBelső Biztonsági Alap
Jelentés:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Jelentés a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
42Határidő***IvoteA szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma
Jelentés:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Jelentés a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. február 28., szerda
59Határidő***IvoteAz Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt módosításai
Jelentés:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Jelentés az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Jogi Bizottság
105Határidő***IvoteA szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése
Jelentés:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
64Határidő***IvoteAz Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok
Jelentés:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
67Határidő***IvoteAz Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok
Jelentés:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
93Határidő***IvoteAz Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok
Jelentés:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Halászati Bizottság
(még nem fogadták el)
94Határidő***IvoteAz Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek
Jelentés:
[2019/0010(COD)]
Halászati Bizottság
(még nem fogadták el)
134Határidő***IvoteA vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai
Jelentés:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
(még nem fogadták el)
80Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - Védelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek!
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Vita: 2019. február 14., csütörtök
117Határidő voteA harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés
Jelentés:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló európai parlamenti jelentést két évvel követő, EKSZ általi nyomon követés mérlegére vonatkozó ajánlásáról
[2018/2115(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 113. cikke
31Határidő voteAz EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás
Jelentés:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Jelentés az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodásról szóló, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének címzett európai parlamenti ajánlásról
[2018/2246(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 113. cikke
15:00 - 17:00   Viták       Felszólalási  idő
141Határidő pointAjánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2537(RSP)]
A szavazásra csütörtökön kerül sor.
  pointKözös vita - A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere
139Határidő -A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés
Jelentés:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés

[2018/2119(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
140Határidő -A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
Jelentés:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

[2018/2120(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
17:00 - 18:00   SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)      
133Határidő***IvoteAz Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata
Jelentés:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Jelentés az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
51Határidő***IvoteA 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása
Jelentés:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Jelentés a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
112Határidő***IvoteAz 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása
Jelentés:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Jelentés az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
52Határidő***IvoteA hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények
Jelentés:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Jelentés a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
102Határidő***IvoteAz Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása
Jelentés:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Jelentés a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
53Határidő***IvoteA készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem
Jelentés:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Jelentés a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről és a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
131Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Megengedett szermaradékanyag-határértékek bizonyos termékekben, illetve azok felületén, többek között a klotianidin tekintetében
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 4114 (DP-ØØ4114-3) kukorica
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított MON 87411 (MON-87411-9) kukorica
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 kukorica
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Hatóanyagok, többek között a tiakloprid
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Határidő voteATörökországról szóló, 2018. évi jelentés
Jelentés:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Jelentés a Törökországról szóló, 2018. évi jelentésről
[2018/2150(INI)]
Külügyi Bizottság
139Határidő voteA gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés
Jelentés:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés
[2018/2119(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
140Határidő voteA gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
Jelentés:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
[2018/2120(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)       Felszólalási  idő
74Határidő***IpointA nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet
Jelentés:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
115Határidő pointAz Európai Valutaalap létrehozása
Időközi jelentés:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Időközi jelentés az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2017/0333R(APP)]
Költségvetési Bizottság
Gazdasági és Monetáris Bizottság
54Határidő***IpointA légi közlekedés területén zajló verseny védelme
Jelentés:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Jelentés a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
49Határidő pointA 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
Jelentés:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Jelentés a 2020. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság
[2019/2001(BUD)]
Költségvetési Bizottság
147Határidő pointA nicaraguai helyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2019/2615(RSP)]
111*pointA házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele
Jelentés:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Jelentés a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Jogi Bizottság
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)20'
Bizottság (válaszokkal együtt)20'
„Catch the eye”5'
Képviselők90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)5'
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
Előadók   (2x6') 12'
A vélemény előadói   (4x1') 4'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)     item on the agenda
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)25'
Előadók   (7x6') 42'
A vélemény előadói   (3x1') 3'
„Catch the eye”   (6x5') 30'
Képviselők164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointÉghajlatváltozás
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 12., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 12., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 16:00
33item on the agendapointPartnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
13item on the agendapointA termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
99item on the agendapointVízuminformációs Rendszer
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
70item on the agendapointMenekültügyi és Migrációs Alap
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
71item on the agendapointA határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
69item on the agendapointBelső Biztonsági Alap
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
42item on the agendapointA szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
59item on the agendapointAz Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt módosításai
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
105item on the agendapointA szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 8., péntek, 12:00
64item on the agendapointAz Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
67item on the agendapointAz Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
93item on the agendapointAz Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok
  -Módosítások; elutasítás2019. március 12., kedd, 13:00
94item on the agendapointAz Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek
  -Módosítások; elutasítás2019. március 12., kedd, 13:00
134item on the agendapointA vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai
Ismail Ertug
  -Módosítások; elutasítás2019. március 12., kedd, 13:00
80item on the agendapointVédelmet nyújtó Európa: Tiszta levegőt mindenkinek!
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Állásfoglalási indítvány2019. március 6., szerda, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 12., kedd, 16:00
117item on the agendapointA harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
31item on the agendapointAz EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
141item on the agendapointAjánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 12., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 12., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 16:00
139item on the agendapointA gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
140item on the agendapointA gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
133item on the agendapointAz Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 8., péntek, 12:00
51item on the agendapointA 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
112item on the agendapointAz 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
52item on the agendapointA hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
102item on the agendapointAz Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
53item on the agendapointA készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
131item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Megengedett szermaradékanyag-határértékek bizonyos termékekben, illetve azok felületén, többek között a klotianidin tekintetében
  -Módosítások2019. március 8., péntek, 12:00
127item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 4114 (DP-ØØ4114-3) kukorica
  -Módosítások2019. március 8., péntek, 12:00
128item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított MON 87411 (MON-87411-9) kukorica
  -Módosítások2019. március 8., péntek, 12:00
129item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 kukorica
  -Módosítások2019. március 8., péntek, 12:00
130item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Hatóanyagok, többek között a tiakloprid
  -Módosítások2019. március 8., péntek, 12:00
16item on the agendapointATörökországról szóló, 2018. évi jelentés
Kati Piri (A8-0091/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
74item on the agendapointA nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
115item on the agendapointAz Európai Valutaalap létrehozása
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
54item on the agendapointA légi közlekedés területén zajló verseny védelme
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
49item on the agendapointA 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -Módosítások2019. március 11., hétfő, 19:00
147item on the agendapointA nicaraguai helyzet
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 12., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 12., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 16:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. március 8., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. március 11., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. március 12., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 13., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat