Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 11. března 2019 - Čtvrtek, 14. března 2019 275k
Čtvrtek, 14. března 2019177kVerze: Středa, 13. března 2019, 17:45
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
50Lhůta pointVýroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje
Zpráva:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Zpráva o výroční strategické zprávě o plnění cílů udržitelného rozvoje
[2018/2279(INI)]
Výbor pro rozvoj
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
20 pointProvádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí
Zpráva:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Zpráva k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencích
[2018/2107(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
136Lhůta -Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Lhůta -Írán, zejména případ obhájců lidských práv
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Lhůta -Situace v oblasti lidských práv v Guatemale
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
9 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
111*votePříslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí
Zpráva:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Výbor pro právní záležitosti
Rozprava: Středa, 17. ledna 2018
20 voteProvádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí
Zpráva:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Zpráva k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencích
[2018/2107(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
74Lhůta***IvoteMinimální krytí ztrát z nevýkonných expozic
Zpráva:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
54Lhůta***IvoteOchrana hospodářské soutěže v letecké dopravě
Zpráva:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
49Lhůta voteObecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
Zpráva:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2020, oddíl III – Komise
[2019/2001(BUD)]
Rozpočtový výbor
146Lhůta voteGenderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU
Návrhy usnesení
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteJmenování Sebastiana Lavioly novým členem Jednotného výboru pro řešení krizí
Zpráva:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Zpráva o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Hospodářský a měnový výbor
142*voteJmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
Zpráva:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Zpráva k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Hospodářský a měnový výbor
143*voteJmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví
Zpráva:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Zpráva o jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Hospodářský a měnový výbor
123Lhůta voteEvropský sankční režim v případě porušování lidských práv
Návrhy usnesení
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Lhůta voteNaléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz
Návrhy usnesení
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Lhůta voteZměna klimatu
Návrhy usnesení
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Lhůta voteDoporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy
Návrhy usnesení
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Lhůta voteZřízení Evropského měnového fondu
Průběžná zpráva:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
[2017/0333R(APP)]
Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor
147Lhůta voteSituace v Nikaragui
Návrhy usnesení
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Lhůta voteVýroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje
Zpráva:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Zpráva o výroční strategické zprávě o plnění cílů udržitelného rozvoje
[2018/2279(INI)]
Výbor pro rozvoj
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
15:00 - 16:00   Rozpravy       Řečnická doba
148 pointPravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komise
Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře
149Lhůta pointZákladní práva osob afrického původu
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2899(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Základní práva osob afrického původu
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)25'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Navrhovatelé   (2x1') 2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Autor každého návrhu usnesení (článek 135)1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Autoři (výbory)5'
Autor (politická skupina)2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointVýroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. března 2019, 13:00
136item on the agendapointSituace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 11. března 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. března 2019, 14:00
137item on the agendapointÍrán, zejména případ obhájců lidských práv
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 11. března 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. března 2019, 14:00
150item on the agendapointSituace v oblasti lidských práv v Guatemale
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 11. března 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. března 2019, 14:00
74item on the agendapointMinimální krytí ztrát z nevýkonných expozic
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
54item on the agendapointOchrana hospodářské soutěže v letecké dopravě
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
49item on the agendapointObecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 11. března 2019, 19:00
146item on the agendapointGenderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. března 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. března 2019, 16:00
123item on the agendapointEvropský sankční režim v případě porušování lidských práv
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 13. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 13. března 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. března 2019, 19:00
138item on the agendapointNaléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. března 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. března 2019, 16:00
125item on the agendapointZměna klimatu
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. března 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. března 2019, 16:00
141item on the agendapointDoporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. března 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. března 2019, 16:00
115item on the agendapointZřízení Evropského měnového fondu
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. března 2019, 13:00
147item on the agendapointSituace v Nikaragui
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. března 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. března 2019, 16:00
149item on the agendapointZákladní práva osob afrického původu
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 20. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 25. března 2019, 20:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 8. března 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 11. března 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 12. března 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. března 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění