Esityslista
StrasbourgMaanantai 11. maaliskuuta 2019 - Torstai 14. maaliskuuta 2019 268k
Torstai 14. maaliskuuta 2019169kVersio: Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 17:53
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 16:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
50Määräaika pointVuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista
Mietintö:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista
[2018/2279(INI)]
Kehitysvaliokunta
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
20 pointGSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpano
Mietintö:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Mietintö GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpanosta
[2018/2107(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
  pointKeskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)
136Määräaika -Kazakstanin ihmisoikeustilanne
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Määräaika -Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Määräaika -Guatemalan ihmisoikeustilanne
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
9 votePäätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)
111*voteTuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus
Mietintö:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 17. tammikuuta 2018
20 voteGSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpano
Mietintö:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Mietintö GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpanosta
[2018/2107(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
74Määräaika***IvoteJärjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset
Mietintö:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
54Määräaika***IvoteKilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa
Mietintö:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
49Määräaika voteVuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III
Mietintö:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Mietintö vuoden 2020 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio
[2019/2001(BUD)]
Budjettivaliokunta
146Määräaika voteSukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteSebastiano Laviolan nimittäminen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi
Mietintö:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
142*voteEuroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
Mietintö:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
143*voteEuroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen
Mietintö:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Mietintö Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittämisestä
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
123Määräaika voteIhmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Määräaika voteRahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Määräaika voteIlmastonmuutos
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Määräaika voteSuositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Määräaika voteEuroopan valuuttarahaston perustaminen
Väliaikainen mietintö:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta
[2017/0333R(APP)]
Budjettivaliokunta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
147Määräaika voteNicaraguan tilanne
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Määräaika voteVuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista
Mietintö:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista
[2018/2279(INI)]
Kehitysvaliokunta
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
15:00 - 16:00   Keskustelut       Puheajat
148 pointEläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä
Suullinen kysymys - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komissio
Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä
149Määräaika pointAfrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet
Suullinen kysymys - [2018/2899(RSP)]
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Komissio
Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)25'
Esittelijät   (3x6') 18'
Valmistelijat   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 135 artikla)1'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 135 artikla)   (3x2') 6'
Jäsenet45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Laatijat (valiokunnat)5'
Laatija (poliittinen ryhmä)2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointVuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
136item on the agendapointKazakstanin ihmisoikeustilanne
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 11. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 14:00
137item on the agendapointIran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 11. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 14:00
150item on the agendapointGuatemalan ihmisoikeustilanne
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 11. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 14:00
74item on the agendapointJärjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
54item on the agendapointKilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
49item on the agendapointVuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -TarkistuksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
146item on the agendapointSukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 16:00
123item on the agendapointIhmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 19:00
138item on the agendapointRahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 16:00
125item on the agendapointIlmastonmuutos
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 16:00
141item on the agendapointSuositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 16:00
115item on the agendapointEuroopan valuuttarahaston perustaminen
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
147item on the agendapointNicaraguan tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 16:00
149item on the agendapointAfrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 20:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus