Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 11. ožujka 2019. - Četvrtak, 14. ožujka 2019. 271k
četvrtak, 14. ožujka 2019.173kVerzija: srijeda, 13. ožujka 2019., 17:54
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 16:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
50Rok pointGodišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja
Izvješće:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Izvješće - Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja
[2018/2279(INI)]
Odbor za razvoj
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
20 pointProvedba Uredbe o OSP-u
Izvješće:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u
[2018/2107(INI)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
  pointRasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
136Rok -Stanje ljudskih prava u Kazahstanu
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Rok -Iran, posebice položaj boraca za ljudska prava
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Rok -Stanje ljudskih prava u Gvatemali
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
9 votePrijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
111*voteNadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece
Izvješće:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Odbor za pravna pitanja
Rasprava: srijeda, 17. siječnja 2018.
20 voteProvedba Uredbe o OSP-u
Izvješće:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u
[2018/2107(INI)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
74Rok***IvoteMinimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti
Izvješće:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
54Rok***IvoteZaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu
Izvješće:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Odbor za promet i turizam
49Rok voteSmjernice za proračun za 2020. - dio III.
Izvješće:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2020., dio III. – Komisija
[2019/2001(BUD)]
Odbor za proračune
146Rok voteRodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a
Prijedlozi rezolucija
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteImenovanje Sebastiana Laviole za novog člana Jedinstvenog sanacijskog odbora
Izvješće:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Izvješće o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
142*voteImenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
Izvješće:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Izvješće o Preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
143*voteImenovanje predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo
Izvješće:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Izvješće o Prijedlogu imenovanja predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
123Rok voteEuropski režim sankcija za kršenje ljudskih prava
Prijedlozi rezolucija
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Rok voteHitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca
Prijedlozi rezolucija
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Rok voteKlimatske promjene
Prijedlozi rezolucija
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Rok votePreporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a
Prijedlozi rezolucija
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Rok voteOsnivanje Europskog monetarnog fonda
Privremeno izvješće:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Privremeno izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda
[2017/0333R(APP)]
Odbor za proračune
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
147Rok voteStanje u Nikaragvi
Prijedlozi rezolucija
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Rok voteGodišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja
Izvješće:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Izvješće - Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja
[2018/2279(INI)]
Odbor za razvoj
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
15:00 - 16:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
148 pointPravila o dobrobiti životinja u akvakulturi
Usmeno pitanje - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komisija
Pravila o dobrobiti životinja u akvakulturi
149Rok pointTemeljna prava osoba afričkoga podrijetla
Usmeno pitanje - [2018/2899(RSP)]
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Komisija
Temeljna prava osoba afričkog podrijetla
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)25'
Izvjestitelji   (3x6') 18'
Izvjestitelji za mišljenje   (2x1') 2'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Podnositelj svakog pojedinačnog prijedloga rezolucije (članak 135.)1'
Spontano javljanje za riječ (catch the eye) (članak 135.)   (3x2') 6'
Zastupnici45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)10'
Podnositelji (odbori)5'
Podnositelj (klub zastupnika)2'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointGodišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
136item on the agendapointStanje ljudskih prava u Kazahstanu
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 11. ožujka 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 13. ožujka 2019., 14:00
137item on the agendapointIran, posebice položaj boraca za ljudska prava
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 11. ožujka 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 13. ožujka 2019., 14:00
150item on the agendapointStanje ljudskih prava u Gvatemali
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 11. ožujka 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 13. ožujka 2019., 14:00
74item on the agendapointMinimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
54item on the agendapointZaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
49item on the agendapointSmjernice za proračun za 2020. - dio III.
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -Amandmani ponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
146item on the agendapointRodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 16:00
123item on the agendapointEuropski režim sankcija za kršenje ljudskih prava
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 13. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 13. ožujka 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 19:00
138item on the agendapointHitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 16:00
125item on the agendapointKlimatske promjene
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 16:00
141item on the agendapointPreporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 16:00
115item on the agendapointOsnivanje Europskog monetarnog fonda
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
147item on the agendapointStanje u Nikaragvi
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 16:00
149item on the agendapointTemeljna prava osoba afričkoga podrijetla
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 25. ožujka 2019., 20:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 8. ožujka 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 12. ožujka 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. ožujka 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2019.Pravna napomena