Napirend
Strasbourg2019. március 11., Hétfő - 2019. március 14., Csütörtök 275k
2019. március 14., csütörtök173kVáltozat: 2019. március 13., szerda, 17:55
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 16:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
50Határidő pointÉves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről
Jelentés:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Jelentés: Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről
[2018/2279(INI)]
Fejlesztési Bizottság
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
20 pointAz általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló rendelet (GSP-rendelet) végrehajtása
Jelentés:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Jelentés az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU rendelet (GSP-rendelet) végrehajtásáról
[2018/2107(INI)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  pointVita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)
136Határidő -A kazahsztáni emberi jogi helyzet
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Határidő -Irán, nevezetesen az emberijog-védők ügye
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Határidő -Az emberi jogok helyzete Guatemalában
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
9 voteÁllásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)
111*voteA házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele
Jelentés:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Jelentés a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Jogi Bizottság
Vita: 2018. január 17., szerda
20 voteAz általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló rendelet (GSP-rendelet) végrehajtása
Jelentés:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Jelentés az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU rendelet (GSP-rendelet) végrehajtásáról
[2018/2107(INI)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
74Határidő***IvoteA nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet
Jelentés:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
54Határidő***IvoteA légi közlekedés területén zajló verseny védelme
Jelentés:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Jelentés a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
49Határidő voteA 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
Jelentés:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Jelentés a 2020. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság
[2019/2001(BUD)]
Költségvetési Bizottság
146Határidő voteA nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában
Állásfoglalási indítványok
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteSebastiano Laviolának az Egységes Szanálási Testület tagjává történő kinevezése
Jelentés:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Jelentés az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
142*voteAz Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése
Jelentés:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Jelentés az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
143*voteAz Európai Bankhatóság elnökének kinevezése
Jelentés:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Jelentés az Európai Bankhatóság elnökének kinevezéséről
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
123Határidő voteEmberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere
Állásfoglalási indítványok
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Határidő voteHarmadik országok feketelistájának sürgőssége a pénzmosási irányelvvel összhangban
Állásfoglalási indítványok
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Határidő voteÉghajlatváltozás
Állásfoglalási indítványok
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Határidő voteAjánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására
Állásfoglalási indítványok
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Határidő voteAz Európai Valutaalap létrehozása
Időközi jelentés:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Időközi jelentés az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2017/0333R(APP)]
Költségvetési Bizottság
Gazdasági és Monetáris Bizottság
147Határidő voteA nicaraguai helyzet
Állásfoglalási indítványok
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Határidő voteÉves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről
Jelentés:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Jelentés: Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről
[2018/2279(INI)]
Fejlesztési Bizottság
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
15:00 - 16:00   Viták       Felszólalási  idő
148 pointÁllatjóléti szabályok az akvakultúrában
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Bizottság
Állatjóléti szabályok az akvakultúrában
149Határidő pointAz afrikai származású emberek alapvető jogai
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2018/2899(RSP)]
A szavazásra a következő ülésen kerül sor.
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
Az afrikai származású emberek alapvető jogai
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)25'
Előadók   (3x6') 18'
A vélemény előadói   (2x1') 2'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Az egyes állásfoglalási indítványok szerzői (az eljárási szabályzat 135. cikke)1'
„Catch the eye” (az eljárási szabályzat 135. cikke)   (3x2') 6'
Képviselők45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Szerzők (bizottságok)5'
Szerző (képviselőcsoport)2'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointÉves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
136item on the agendapointA kazahsztáni emberi jogi helyzet
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 11., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 13., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 13., szerda, 14:00
137item on the agendapointIrán, nevezetesen az emberijog-védők ügye
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 11., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 13., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 13., szerda, 14:00
150item on the agendapointAz emberi jogok helyzete Guatemalában
  -Állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 11., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 13., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 13., szerda, 14:00
74item on the agendapointA nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
54item on the agendapointA légi közlekedés területén zajló verseny védelme
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
49item on the agendapointA 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -Módosítások2019. március 11., hétfő, 19:00
146item on the agendapointA nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 12., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 12., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 16:00
123item on the agendapointEmberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 13., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 13., szerda, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 19:00
138item on the agendapointHarmadik országok feketelistájának sürgőssége a pénzmosási irányelvvel összhangban
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 12., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 12., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 16:00
125item on the agendapointÉghajlatváltozás
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 12., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 12., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 16:00
141item on the agendapointAjánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 12., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 12., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 16:00
115item on the agendapointAz Európai Valutaalap létrehozása
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
147item on the agendapointA nicaraguai helyzet
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 12., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 12., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 16:00
149item on the agendapointAz afrikai származású emberek alapvető jogai
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 20., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 25., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 25., hétfő, 20:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. március 8., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. március 11., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. március 12., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 13., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat