Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. 274k
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d.174kVersija: Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 17:56
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 16:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
50Galutinis terminas pointDarnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita
Pranešimas:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Pranešimas: Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita
[2018/2279(INI)]
Vystymosi komitetas
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
20 pointBendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas
Pranešimas:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Pranešimas dėl BLS reglamento (ES) Nr. 978/2012 įgyvendinimo
[2018/2107(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
136Galutinis terminas -Žmogaus teisių padėtis Kazachstane
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Galutinis terminas -Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Galutinis terminas -Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
9 votePasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
111*voteJurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija)
Pranešimas:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Teisės reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. sausio 17 d.
20 voteBendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas
Pranešimas:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Pranešimas dėl BLS reglamento (ES) Nr. 978/2012 įgyvendinimo
[2018/2107(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
74Galutinis terminas***IvoteNeveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis
Pranešimas:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
54Galutinis terminas***IvoteKonkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje
Pranešimas:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
49Galutinis terminas vote2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Pranešimas:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Pranešimas dėl 2019 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija
[2019/2001(BUD)]
Biudžeto komitetas
146Galutinis terminas voteLyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteSebastiano Laviolos skyrimas naujuoju Bendros pertvarkymo valdybos nariu
Pranešimas:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
142*voteEuropos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
Pranešimas:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skyrimo
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
143*voteEuropos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas
Pranešimas:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimo
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
123Galutinis terminas voteEuropos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Galutinis terminas voteBūtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Galutinis terminas voteKlimato kaita
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Galutinis terminas voteRekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Galutinis terminas voteEuropos valiutos fondo įsteigimas
Preliminarus pranešimas:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo
[2017/0333R(APP)]
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
147Galutinis terminas votePadėtis Nikaragvoje
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Galutinis terminas voteDarnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita
Pranešimas:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Pranešimas: Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita
[2018/2279(INI)]
Vystymosi komitetas
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
15:00 - 16:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
148 pointGyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komisijai
Gyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje
149Galutinis terminas pointPagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2899(RSP)]
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)25'
Pranešėjai   (3x6') 18'
Nuomonės referentai   (2x1') 2'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis)1'
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis)   (3x2') 6'
Parlamento nariai45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Autoriai (komitetai)5'
Klausimo teikėjas (frakcija)2'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointDarnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
136item on the agendapointŽmogaus teisių padėtis Kazachstane
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 14:00
137item on the agendapointIranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 14:00
150item on the agendapointŽmogaus teisių padėtis Gvatemaloje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 14:00
74item on the agendapointNeveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
54item on the agendapointKonkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
49item on the agendapoint2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
146item on the agendapointLyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 16:00
123item on the agendapointEuropos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 20:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 19:00
138item on the agendapointBūtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 16:00
125item on the agendapointKlimato kaita
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 16:00
141item on the agendapointRekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 16:00
115item on the agendapointEuropos valiutos fondo įsteigimas
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
147item on the agendapointPadėtis Nikaragvoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 16:00
149item on the agendapointPagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 20:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinis pranešimas