Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. marec 2019 - Četrtek, 14. marec 2019 267k
Četrtek, 14. marec 2019171kRazličica: Sreda, 13. marec 2019, 18:02
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
50Rok pointLetno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja
Poročilo:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Poročilo o letnem strateškem poročilu o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja
[2018/2279(INI)]
Odbor za razvoj
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
20 pointIzvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP)
Poročilo:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 978/2012 o shemi splošnih tarifnih preferencialov (GSP)
[2018/2107(INI)]
Odbor za mednarodno trgovino
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
136Rok -Stanje človekovih pravic v Kazahstanu
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Rok -Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Rok -Stanje človekovih pravic v Gvatemali
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
111*votePristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok
Poročilo:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Odbor za pravne zadeve
Razprava: Sreda, 17. januar 2018
20 voteIzvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP)
Poročilo:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 978/2012 o shemi splošnih tarifnih preferencialov (GSP)
[2018/2107(INI)]
Odbor za mednarodno trgovino
74Rok***IvoteMinimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti
Poročilo:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
54Rok***IvoteVarstvo konkurence v zračnem prevozu
Poročilo:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu konkurence v zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Odbor za promet in turizem
49Rok voteSmernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
Poročilo:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2020, oddelek III – Komisija
[2019/2001(BUD)]
Odbor za proračun
146Rok voteUravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU
Predlogi resolucij
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteImenovanje člana Enotnega odbora za reševanje Sebastiana Laviole
Poročilo:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Poročilo o predlogu Komisije za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
142*voteImenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke
Poročilo:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
143*voteImenovanje predsednika Evropskega bančnega organa
Poročilo:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Poročilo o imenovanju predsednika Evropskega bančnega organa
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
123Rok voteEvropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic
Predlogi resolucij
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Rok voteNujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja
Predlogi resolucij
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Rok votePodnebne spremembe
Predlogi resolucij
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Rok votePriporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA
Predlogi resolucij
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Rok voteUstanovitev Evropskega denarnega sklada
Vmesno poročilo:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada
[2017/0333R(APP)]
Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
147Rok voteRazmere v Nikaragvi
Predlogi resolucij
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Rok voteLetno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja
Poročilo:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Poročilo o letnem strateškem poročilu o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja
[2018/2279(INI)]
Odbor za razvoj
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
148 pointPravila o dobrobiti živali na področju akvakulture
Vprašanje za ustni odgovor - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komisija
Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture
149Rok pointTemeljne pravice oseb afriškega porekla
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2899(RSP)]
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Temeljne pravice oseb afriškega porekla
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)25'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavci mnenja   (2x1') 2'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika)1'
Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Avtorji (odbori)5'
Avtor vprašanja (politična skupina)2'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointLetno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
136item on the agendapointStanje človekovih pravic v Kazahstanu
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 11. marec 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 13. marec 2019, 14:00
137item on the agendapointIran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 11. marec 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 13. marec 2019, 14:00
150item on the agendapointStanje človekovih pravic v Gvatemali
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 11. marec 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 13. marec 2019, 14:00
74item on the agendapointMinimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
54item on the agendapointVarstvo konkurence v zračnem prevozu
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
49item on the agendapointSmernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -Predlogi spremembPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
146item on the agendapointUravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 16:00
123item on the agendapointEvropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 13. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 13. marec 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 19:00
138item on the agendapointNujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 16:00
125item on the agendapointPodnebne spremembe
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 16:00
141item on the agendapointPriporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 16:00
115item on the agendapointUstanovitev Evropskega denarnega sklada
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
147item on the agendapointRazmere v Nikaragvi
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 16:00
149item on the agendapointTemeljne pravice oseb afriškega porekla
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Predlogi resolucijSreda, 20. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 25. marec 2019, 20:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 8. marec 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 12. marec 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. marec 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo