Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 25. března 2019 - Čtvrtek, 28. března 2019 294k
Pondělí, 25. března 2019163kVerze: Čtvrtek, 28. března 2019, 09:16
 Body k pořadu jednání
17:00 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

17:00 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
39Lhůta pointFinanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
Zpráva:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Zpráva o finanční trestné činnosti, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích
[2018/2121(INI)]
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
117Lhůta pointSituace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2965(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komise
Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku
140Lhůta***IpointUkončení sezónních změn času
Zpráva:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
[2018/0332(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  pointSpolečná rozprava - Vnitřní trh s elektřinou
42Lhůta***I-Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou
Zpráva:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)

[2016/0380(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
14Lhůta***I-Vnitřní trh s elektřinou
Zpráva:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)

[2016/0379(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
26Lhůta***I-Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Zpráva:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)

[2016/0378(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
43Lhůta***I-Riziková připravenost v odvětví elektřiny
Zpráva:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES

[2016/0377(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
107***IpointZástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů
Zpráva:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
[2018/0089(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
169Lhůta pointAktuální vývoj kauzy Dieselgate
Prohlášení Komise
[2019/2670(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
133Lhůta***IpointOznačování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry
Zpráva:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
17:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)45'
Zpravodajové   (8x6') 48'
Navrhovatelé   (12x1') 12'
Autor (výbor)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointFinanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 20. března 2019, 13:00
117item on the agendapointSituace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Návrhy usneseníÚterý, 26. března 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 27. března 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 27. března 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. března 2019, 19:00
140item on the agendapointUkončení sezónních změn času
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
42item on the agendapointSpolečná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
14item on the agendapointVnitřní trh s elektřinou
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
26item on the agendapointAgentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
43item on the agendapointRiziková připravenost v odvětví elektřiny
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
169item on the agendapointAktuální vývoj kauzy Dieselgate
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 27. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 27. března 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. března 2019, 19:00
133item on the agendapointOznačování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 22. března 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 25. března 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 26. března 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění