Dagsorden
StrasbourgMandag den 25. marts 2019 - Torsdag den 28. marts 2019 289k
Mandag den 25. marts 2019161kUdgave: Torsdag den 28. marts 2019, 09:17
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 24:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
39Frist pointBetænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
Betænkning:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
[2018/2121(INI)]
Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse
117Frist pointRetsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2965(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Kommissionen
Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet
140Frist***IpointAfskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger
Betænkning:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF
[2018/0332(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
  pointForhandling under ét - Det indre marked for elektricitet
42Frist***I-Fælles regler for det indre marked for elektricitet
Betænkning:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

[2016/0380(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
14Frist***I-Indre marked for elektricitet
Betænkning:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

[2016/0379(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
26Frist***I-Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder
Betænkning:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder (omarbejdning)

[2016/0378(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
43Frist***I-Risikoberedskab i elsektoren
Betænkning:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF

[2016/0377(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
107***IpointAdgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
Betænkning:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF
[2018/0089(COD)]
Retsudvalget
169Frist pointDen seneste udvikling i Dieselgate-skandalen
Redegørelse ved Kommissionen
[2019/2670(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
133Frist***IpointMærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre
Betænkning:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
17:00 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)45'
Ordførere   (8x6') 48'
Ordførere for udtalelser   (12x1') 12'
Forespørger (udvalg)5'
Catch-the-eye   (7x5') 35'
Medlemmer119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointBetænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
117item on the agendapointRetsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Forslag til beslutningTirsdag den 26. marts 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 27. marts 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 27. marts 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 27. marts 2019, 19:00
140item on the agendapointAfskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
42item on the agendapointFælles regler for det indre marked for elektricitet
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
14item on the agendapointIndre marked for elektricitet
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
26item on the agendapointDen Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
43item on the agendapointRisikoberedskab i elsektoren
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
169item on the agendapointDen seneste udvikling i Dieselgate-skandalen
  -Forslag til beslutningMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 27. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 27. marts 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 27. marts 2019, 19:00
133item on the agendapointMærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 22. marts 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 25. marts 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 26. marts 2019, 19:00
Seneste opdatering: 28. marts 2019Juridisk meddelelse