Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 334k
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019166kΈκδοση: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, 09:19
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
39Προθεσμία pointΈκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
Έκθεση:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
[2018/2121(INI)]
Ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
117Προθεσμία pointΗ κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Προφορική ερώτηση - [2018/2965(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία
140Προθεσμία***IpointΤερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας
Έκθεση:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ
[2018/0332(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  pointΚοινή συζήτηση - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
42Προθεσμία***I-Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Έκθεση:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

[2016/0380(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
14Προθεσμία***I-Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Έκθεση:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

[2016/0379(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
26Προθεσμία***I-Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Έκθεση:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση)

[2016/0378(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
43Προθεσμία***I-Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
Έκθεση:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ

[2016/0377(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
107***IpointΑντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών
Έκθεση:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ
[2018/0089(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
169Προθεσμία pointΠρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2670(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
133Προθεσμία***IpointΣήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
Έκθεση:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
17:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)45'
Εισηγητές   (8x6') 48'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (12x1') 12'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Βουλευτές119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointΈκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
117item on the agendapointΗ κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 19:00
140item on the agendapointΤερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
42item on the agendapointΚοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
14item on the agendapointΕσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
26item on the agendapointΟργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
43item on the agendapointΕτοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
169item on the agendapointΠρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 19:00
133item on the agendapointΣήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 22 Μαρτίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου