Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 25. märts 2019 - Neljapäev, 28. märts 2019 287k
Esmaspäev, 25. märts 2019157kVersioon: Neljapäev, 28. märts 2019, 09:22
 Päevakorra punktid
17:00 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
39Tähtaeg pointRaport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
Raport:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
[2018/2121(INI)]
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
117Tähtaeg pointÕigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2965(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjon
Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias
140Tähtaeg***IpointAastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine
Raport:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ
[2018/0332(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
  pointÜhine arutelu - Elektrienergia siseturg
42Tähtaeg***I-Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad
Raport:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

[2016/0380(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
14Tähtaeg***I-Elektrienergia siseturg
Raport:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud)

[2016/0379(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
26Tähtaeg***I-Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Raport:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)

[2016/0378(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
43Tähtaeg***I-Ohuvalmidus elektrisektoris
Raport:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ

[2016/0377(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
107***IpointTarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid
Raport:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ
[2018/0089(COD)]
Õiguskomisjon
169Tähtaeg pointDieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused
Komisjoni avaldus
[2019/2670(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
133Tähtaeg***IpointRehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad
Raport:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
17:00 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)45'
Raportöörid   (8x6') 48'
Arvamuse koostajad   (12x1') 12'
Koostaja (komisjon)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (7x5') 35'
Parlamendiliikmed119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointRaport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
117item on the agendapointÕigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 26. märts 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 27. märts 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 27. märts 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. märts 2019, 19:00
140item on the agendapointAastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
42item on the agendapointElektrienergia siseturu ühiseeskirjad
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
14item on the agendapointElektrienergia siseturg
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
26item on the agendapointEuroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
43item on the agendapointOhuvalmidus elektrisektoris
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
169item on the agendapointDieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 27. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 27. märts 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. märts 2019, 19:00
133item on the agendapointRehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 22. märts 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 26. märts 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave