Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d. 294k
Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d.159kVersija: Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d., 09:28
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
39Galutinis terminas pointPranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
Pranešimas:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
[2018/2121(INI)]
Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
117Galutinis terminas pointTeisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2965(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėtis
140Galutinis terminas***IpointSezoninio laiko keitimo panaikinimas
Pranešimas:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

[2018/0332(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
  pointBendros diskusijos - Elektros energijos vidaus rinka
42Galutinis terminas***I-Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės
Pranešimas:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)

[2016/0380(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
14Galutinis terminas***I-Elektros energijos vidaus rinka
Pranešimas:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija)

[2016/0379(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
26Galutinis terminas***I-Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Pranešimas:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija)

[2016/0378(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
43Galutinis terminas***I-Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje
Pranešimas:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB

[2016/0377(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
107***IpointAtstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
Pranešimas:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB
[2018/0089(COD)]
Teisės reikalų komitetas
169Galutinis terminas pointNaujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu
Komisijos pareiškimas
[2019/2670(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
133Galutinis terminas***IpointPadangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus
Pranešimas:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
17:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)45'
Pranešėjai   (8x6') 48'
Nuomonės referentai   (12x1') 12'
Autorius (komitetas)5'
Procedūra „prašau žodžio“   (7x5') 35'
Parlamento nariai119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointPranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
117item on the agendapointTeisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 19:00
140item on the agendapointSezoninio laiko keitimo panaikinimas
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
42item on the agendapointElektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
14item on the agendapointElektros energijos vidaus rinka
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
26item on the agendapointEuropos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
43item on the agendapointPasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
169item on the agendapointNaujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 19:00
133item on the agendapointPadangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. kovo 22 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas