Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 25. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts 293k
Pirmdiena, 2019. gada 25. marts158kVersija: Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts, 09:29
 Darba kārtības punkti
17:00 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
39Termiņi pointZiņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu
Ziņojums:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu
[2018/2121(INI)]
Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos
117Termiņi pointStāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2965(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komisija
Stāvoklis tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā un Slovākijā
140Termiņi***IpointSezonālās laika maiņas pārtraukšana
Ziņojums:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK
[2018/0332(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
  pointKopīgās debates - Elektroenerģijas iekšējais tirgus
42Termiņi***I-Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu
Ziņojums:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)

[2016/0380(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
14Termiņi***I-Elektroenerģijas iekšējais tirgus
Ziņojums:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)

[2016/0379(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
26Termiņi***I-Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Ziņojums:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)

[2016/0378(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
43Termiņi***I-Riskgatavība elektroenerģijas sektorā
Ziņojums:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK

[2016/0377(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
107***IpointPārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
Ziņojums:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu
[2018/0089(COD)]
Juridiskā komiteja
169Termiņi pointJaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu"
Komisijas paziņojums
[2019/2670(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
133Termiņi***IpointRiepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem
Ziņojums:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu
[2018/0148(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
17:00 - 24:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)45'
Referenti   (8x6') 48'
Atzinumu sagatavotāji   (12x1') 12'
Autors (komiteja)5'
Brīvā mikrofona procedūra   (7x5') 35'
Deputāti 119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointZiņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
117item on the agendapointStāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 19:00
140item on the agendapointSezonālās laika maiņas pārtraukšana
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
42item on the agendapointKopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
14item on the agendapointElektroenerģijas iekšējais tirgus
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
26item on the agendapointEiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
43item on the agendapointRiskgatavība elektroenerģijas sektorā
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
169item on the agendapointJaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu"
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 19:00
133item on the agendapointRiepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 22. marts, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums