Agenda
StraatsburgMaandag 25 maart 2019 - Donderdag 28 maart 2019 289k
Maandag 25 maart 2019161kVersie: Donderdag 28 maart 2019, 09:31
 Agendapunten
17:00 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 24:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
39Deadline pointVerslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
Verslag:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
[2018/2121(INI)]
Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
117Deadline pointStand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije
Mondelinge vraag - [2018/2965(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije
140Deadline***IpointEinde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
Verslag:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG
[2018/0332(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
  pointGecombineerde behandeling - Interne markt voor elektriciteit
42Deadline***I-Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

[2016/0380(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
14Deadline***I-Interne markt voor elektriciteit
Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

[2016/0379(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
26Deadline***I-Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators
Verslag:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)

[2016/0378(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
43Deadline***I-Risicoparaatheid in de elektriciteitssector
Verslag:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG

[2016/0377(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
107***IpointRepresentatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
Verslag:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG
[2018/0089(COD)]
Commissie juridische zaken
169Deadline pointRecente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal
Verklaring van de Commissie
[2019/2670(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
133Deadline***IpointEtikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters
Verslag:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
17:00 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)45'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs voor advies   (12x1') 12'
Vraagsteller (commissie)5'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Leden119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointVerslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
117item on the agendapointStand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -OntwerpresolutiesDinsdag 26 maart 2019, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 27 maart 2019, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 27 maart 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 maart 2019, 19:00
140item on the agendapointEinde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
42item on the agendapointGemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
14item on the agendapointInterne markt voor elektriciteit
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
26item on the agendapointAgentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
43item on the agendapointRisicoparaatheid in de elektriciteitssector
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
169item on the agendapointRecente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal
  -OntwerpresolutiesMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 27 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 27 maart 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 maart 2019, 19:00
133item on the agendapointEtikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 22 maart 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 25 maart 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 26 maart 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2019Juridische mededeling