Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 25 marca 2019 r. - Czwartek, 28 marca 2019 r. 295k
Poniedziałek, 25 marca 2019166kWersja: Czwartek, 28 marca 2019, 09:32
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
39Termin pointSprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
Sprawozdanie:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
[2018/2121(INI)]
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania
117Termin pointPraworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji
Pytanie ustne - [2018/2965(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji
140Termin***IpointZniesienie sezonowych zmian czasu
Sprawozdanie:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE
[2018/0332(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
  pointWspólna debata - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej
42Termin***I-Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej
Sprawozdanie:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

[2016/0380(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
14Termin***I-Rynek wewnętrzny energii elektrycznej
Sprawozdanie:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

[2016/0379(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
26Termin***I-Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Sprawozdanie:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)

[2016/0378(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
43Termin***I-Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej
Sprawozdanie:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE

[2016/0377(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
107***IpointPowództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów
Sprawozdanie:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE
[2018/0089(COD)]
Komisja Prawna
169Termin pointOstatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate”
Oświadczenie Komisji
[2019/2670(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
133Termin***IpointEtykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów
Sprawozdanie:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)45'
Sprawozdawcy   (8x6') 48'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (12x1') 12'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointSprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
117item on the agendapointPraworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Projekty rezolucjiWtorek, 26 marca 2019, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 27 marca 2019, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 27 marca 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 marca 2019, 19:00
140item on the agendapointZniesienie sezonowych zmian czasu
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
42item on the agendapointWspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
14item on the agendapointRynek wewnętrzny energii elektrycznej
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
26item on the agendapointAgencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
43item on the agendapointGotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
169item on the agendapointOstatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate”
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 27 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 27 marca 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 marca 2019, 19:00
133item on the agendapointEtykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 22 marca 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 26 marca 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019Informacja prawna