Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 25 martie 2019 - Joi, 28 martie 2019 293k
Luni, 25 martie 2019158kVersiune: Joi, 28 martie 2019, 09:34
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
39Termen pointRaport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
Raport  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
[2018/2121(INI)]
Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
117Termen pointSituația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2965(RSP)]
Votul va avea loc joi
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia
140Termen***IpointRenunțarea la schimbarea sezonieră a orei
Raport  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE
[2018/0332(COD)]
Comisia pentru transport și turism
  pointDezbatere comună - Piața internă a energiei electrice
42Termen***I-Normele comune pentru piața internă a energiei electrice
Raport  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

[2016/0380(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
14Termen***I-Piața internă a energiei electrice
Raport  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)

[2016/0379(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
26Termen***I-Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
Raport  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)

[2016/0378(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
43Termen***I-Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice
Raport  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE

[2016/0377(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
107***IpointAcțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
Raport  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE
[2018/0089(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
169Termen pointEvoluții recente în scandalul Dieselgate
Declarație a Comisiei
[2019/2670(RSP)]
Votul va avea loc joi
133Termen***IpointEtichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali
Raport  Michał Boni (A8-0086/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
17:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)45'
Raportori   (8x6') 48'
Raportori pentru aviz   (12x1') 12'
Autor (comisie)5'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
Deputaţi119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointRaport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
117item on the agendapointSituația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 26 martie 2019, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 27 martie 2019, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 27 martie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 27 martie 2019, 19:00
140item on the agendapointRenunțarea la schimbarea sezonieră a orei
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
42item on the agendapointNormele comune pentru piața internă a energiei electrice
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
14item on the agendapointPiața internă a energiei electrice
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
26item on the agendapointAgenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
43item on the agendapointPregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
169item on the agendapointEvoluții recente în scandalul Dieselgate
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 27 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 27 martie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 27 martie 2019, 19:00
133item on the agendapointEtichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 22 martie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 25 martie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 26 martie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică