Program
ŠtrasburgPondelok, 25. marca 2019 - Štvrtok, 28. marca 2019 294k
Pondelok, 25. marca 2019166kVerzia: Štvrtok, 28. marca 2019, 09:35
 Body programu
17:00 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
39Termín pointSpráva o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
Správa:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
[2018/2121(INI)]
Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky
117Termín pointSituácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2965(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku
140Termín***IpointUkončenie sezónnych zmien času
Správa:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES
[2018/0332(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  pointSpoločná rozprava - Vnútorný trh s elektrinou
42Termín***I-Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou
Správa:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

[2016/0380(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
14Termín***I-Vnútorný trh s elektrinou
Správa:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)

[2016/0379(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
26Termín***I-Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
Správa:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

[2016/0378(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
43Termín***I-Pripravenosť na riziká v sektore elektriny
Správa:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

[2016/0377(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
107***IpointŽaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov
Správa:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES
[2018/0089(COD)]
Výbor pre právne veci
169Termín pointNajnovší vývoj škandálu Dieselgate
Vyhlásenie Komisie
[2019/2670(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
133Termín***IpointOznačovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre
Správa:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
17:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)45'
Spravodajcovia   (8x6') 48'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (12x1') 12'
Autor (výbor)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointSpráva o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
117item on the agendapointSituácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Návrhy uzneseníUtorok, 26. marca 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 27. marca 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 27. marca 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. marca 2019, 19:00
140item on the agendapointUkončenie sezónnych zmien času
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
42item on the agendapointSpoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
14item on the agendapointVnútorný trh s elektrinou
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
26item on the agendapointAgentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
43item on the agendapointPripravenosť na riziká v sektore elektriny
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
169item on the agendapointNajnovší vývoj škandálu Dieselgate
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 27. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 27. marca 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. marca 2019, 19:00
133item on the agendapointOznačovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 22. marca 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 25. marca 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 26. marca 2019, 19:00
Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie