Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 25. marec 2019 - Četrtek, 28. marec 2019 287k
Ponedeljek, 25. marec 2019157kRazličica: Četrtek, 28. marec 2019, 09:36
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 24:00   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
39Rok pointPoročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
Poročilo:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
[2018/2121(INI)]
Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
117Rok pointStanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2965(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
     
Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem
140Rok***IpointOpustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas
Poročilo:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES
[2018/0332(COD)]
Odbor za promet in turizem
  pointSkupna razprava - Notranji trg električne energije
42Rok***I-Skupna pravila notranjega trga električne energije
Poročilo:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev)

[2016/0380(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
14Rok***I-Notranji trg električne energije
Poročilo:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)

[2016/0379(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
26Rok***I-Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev
Poročilo:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)

[2016/0378(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
43Rok***I-Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije
Poročilo:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES

[2016/0377(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
107***IpointZastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
Poročilo:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES
[2018/0089(COD)]
Odbor za pravne zadeve
169Rok pointNedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate
Izjava Komisije
[2019/2670(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
133Rok***IpointOznačevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
Poročilo:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
2  pointEnominutni govori (člen 163 Poslovnika)
17:00 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)45'
Poročevalci   (8x6') 48'
Pripravljavci mnenja   (12x1') 12'
Avtor (odbor)5'
Razprava brez seznama govornikov   (7x5') 35'
Poslanci119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD7'30ENF7'NI5'
39item on the agendapointPoročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
117item on the agendapointStanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Predlogi resolucijTorek, 26. marec 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 27. marec 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 27. marec 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 27. marec 2019, 19:00
140item on the agendapointOpustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
42item on the agendapointSkupna pravila notranjega trga električne energije
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
14item on the agendapointNotranji trg električne energije
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
26item on the agendapointAgencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
43item on the agendapointPripravljenost na tveganja v sektorju električne energije
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
169item on the agendapointNedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 27. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 27. marec 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 27. marec 2019, 19:00
133item on the agendapointOznačevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 22. marec 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 26. marec 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 28. marec 2019Pravno obvestilo