Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 25. ožujka 2019. - Četvrtak, 28. ožujka 2019. 288k
utorak, 26. ožujka 2019.205kVerzija: četvrtak, 28. ožujka 2019., 09:25
 Točke dnevnog reda
09:00 - 12:20   Rasprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 17:00   Rasprave
17:00 - 18:15   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u srijedu)
18:15 - 24:00   Rasprave (ili na kraju glasovanja)
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 12:20   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
35Rok***IpointAutorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu
Izvješće:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
[2016/0280(COD)]
Odbor za pravna pitanja
112Rok***IpointEuropski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond
Izvješće:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
Glasovanje će se održati u srijedu
  pointZajednička rasprava - Isporuka digitalnog sadržaja i prodaja robe na internetu
83Rok***I-Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge
Izvješće:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja

[2015/0287(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Odbor za pravna pitanja
82Rok***I-Ugovori o prodaji robe
Izvješće:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

[2015/0288(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
163 voteZahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu
Izvješće:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu
[2018/2277(IMM)]
Odbor za pravna pitanja
107***IvoteUdružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača
Izvješće:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ
[2018/0089(COD)]
Odbor za pravna pitanja
97***voteProtokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske)
Izvješće:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
[2018/0080(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
50 voteSveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana
Izvješće:  David McAllister (A8-0149/2019)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o novom sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Uzbekistana
[2018/2236(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 113.
140Rok***IvoteUkidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja
Izvješće:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ
[2018/0332(COD)]
Odbor za promet i turizam
42Rok***IvoteZajednička pravila za unutarnje tržište električne energije
Izvješće:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka)
[2016/0380(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
14Rok***IvoteUnutarnje tržište električne energije
Izvješće:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije (preinaka)
[2016/0379(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
26Rok***IvoteAgencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora
Izvješće:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)
[2016/0378(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
43Rok***IvotePripremljenost na rizike u sektoru električne energije
Izvješće:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ
[2016/0377(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
133Rok***IvoteOznačivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre
Izvješće:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
35Rok***IvoteAutorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu
Izvješće:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
[2016/0280(COD)]
Odbor za pravna pitanja
83Rok***IvoteUgovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge
Izvješće:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja
[2015/0287(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Odbor za pravna pitanja
82Rok***IvoteUgovori o prodaji robe
Izvješće:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
[2015/0288(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
67Rok***IvoteRibolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)
Izvješće:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)
[2018/0069(COD)]
Odbor za ribarstvo
103Rok***IvoteUsklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu
Izvješće:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
130Rok***IvotePosebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine
Izvješće:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću
[2018/0130(COD)]
Odbor za promet i turizam
92Rok***IvoteReferentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak
Izvješće:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti za niske emisije ugljika i referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak
[2018/0180(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
111***IvotePosebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg)
Izvješće:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja
[2018/0199(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
Rasprava: utorak, 15. siječnja 2019.
148Rok votePrijedlozi rezolucija - Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Rasprava: četvrtak, 14. ožujka 2019.
39Rok voteIzvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza
Izvješće:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza
[2018/2121(INI)]
Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza
71Rok voteSporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske
Izvješće:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucijskom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije
[2018/2262(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 108.
15:00 - 17:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointZajednička rasprava - Razrješnice za 2017. (53 izvješća)
15Rok -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Izvješće:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio III. - Komisija i izvršne agencije

[2018/2166(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
32Rok -Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.
Izvješće:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.

[2018/2219(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
34Rok -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
Izvješće:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2017.

[2018/2177(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
60Rok -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio I. – Europski parlament

[2018/2167(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
24 -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
33 -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. - Sud

[2018/2169(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
31 -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Izvješće: (A8-0097/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio V. - Revizorski sud

[2018/2171(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
21Rok -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

[2018/2172(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
74Rok -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VII. – Odbor regija

[2018/2173(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
28Rok -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje

[2018/2176(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
13Rok -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman

[2018/2174(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
57 -Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

[2018/2175(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
64Rok -Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

[2018/2210(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
38 -Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) za financijsku godinu 2017.

[2018/2205(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
54 -Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2017.

[2018/2206(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
76Rok -Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (CdT) za financijsku godinu 2017.

[2018/2184(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
29 -Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) za financijsku godinu 2017.

[2018/2178(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
73 -Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2017.

[2018/2194(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
12 -Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2189(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
41 -Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2017.

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
59 -Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2202(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
70 -Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za financijsku godinu 2017.

[2018/2191(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
16Rok -Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije (ECHA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2198(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
47Rok -Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš (EEA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2182(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
52 -Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2197(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
69 -Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2190(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
49Rok -Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova (EIGE) za financijsku godinu 2017.

[2018/2201(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
55 -Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2203(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
62 -Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za financijsku godinu 2017.

[2018/2207(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
27Rok -Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove (EMA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2185(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
23 -Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2181(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
77 -Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2188(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
75 -Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2192(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
18Rok -Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (ERA) (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.

[2018/2193(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
17 -Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2204(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
68 -Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za izobrazbu (ETF) za financijsku godinu 2017.

[2018/2187(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
56 -Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) (eu-LISA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2209(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
58 -Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2183(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
40 -Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma (ESA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2199(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
72 -Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za financijsku godinu 2017.

[2018/2179(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
66 -Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.

[2018/2186(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
53Rok -Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017. Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017.

[2018/2200(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
30 -Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2180(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
36Rok -Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017.

[2018/2195(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
78 -Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS (GSA) za financijsku godinu 2017.

[2018/2196(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
79 -Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017.

[2018/2214(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
63 -Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.

[2018/2213(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
51 -Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL)
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017.

[2018/2218(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
65 -Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.

[2018/2216(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
48 -Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2)
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (Zajedničko poduzeće IMI 2) za financijsku godinu 2017.

[2018/2215(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
46 -Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017.

[2018/2211(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
44 -Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.

[2018/2212(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
22 -Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.

[2018/2217(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
17:00 - 18:15   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u srijedu)      
15Rok voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Izvješće:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio III. - Komisija i izvršne agencije
[2018/2166(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
32Rok voteRazrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.
Izvješće:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.
[2018/2219(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
34Rok voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
Izvješće:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2017.
[2018/2177(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
60Rok voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio I. – Europski parlament
[2018/2167(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
24 voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
33 voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. - Sud
[2018/2169(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
31 voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Izvješće: (A8-0097/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio V. - Revizorski sud
[2018/2171(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
21Rok voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor
[2018/2172(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
74Rok voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VII. – Odbor regija
[2018/2173(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
28Rok voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje
[2018/2176(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
13Rok voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman
[2018/2174(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
57 voteRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka
Izvješće:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka
[2018/2175(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
64Rok voteRazrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor
[2018/2210(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
38 voteRazrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) za financijsku godinu 2017.
[2018/2205(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
54 voteRazrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2017.
[2018/2206(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
76Rok voteRazrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (CdT) za financijsku godinu 2017.
[2018/2184(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
29 voteRazrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) za financijsku godinu 2017.
[2018/2178(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
73 voteRazrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2017.
[2018/2194(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
12 voteRazrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2189(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
41 voteRazrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2017.
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
59 voteRazrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2202(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
70 voteRazrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za financijsku godinu 2017.
[2018/2191(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
16Rok voteRazrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije (ECHA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2198(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
47Rok voteRazrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš (EEA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2182(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
52 voteRazrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2197(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
69 voteRazrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2190(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
49Rok voteRazrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova (EIGE) za financijsku godinu 2017.
[2018/2201(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
55 voteRazrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2203(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
62 voteRazrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za financijsku godinu 2017.
[2018/2207(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
27Rok voteRazrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove (EMA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2185(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
23 voteRazrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2181(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
77 voteRazrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2188(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
75 voteRazrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2192(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
18Rok voteRazrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (ERA) (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.
[2018/2193(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
17 voteRazrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2204(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
68 voteRazrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za izobrazbu (ETF) za financijsku godinu 2017.
[2018/2187(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
56 voteRazrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) (eu-LISA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2209(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
58 voteRazrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2183(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
40 voteRazrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma (ESA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2199(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
72 voteRazrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za financijsku godinu 2017.
[2018/2179(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
66 voteRazrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.
[2018/2186(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
53Rok voteRazrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017. Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017.
[2018/2200(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
30 voteRazrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2180(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
36Rok voteRazrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017.
[2018/2195(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
78 voteRazrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS (GSA) za financijsku godinu 2017.
[2018/2196(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
79 voteRazrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017.
[2018/2214(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
63 voteRazrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.
[2018/2213(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
51 voteRazrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL)
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017.
[2018/2218(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
65 voteRazrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.
[2018/2216(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
48 voteRazrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2)
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (Zajedničko poduzeće IMI 2) za financijsku godinu 2017.
[2018/2215(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
46 voteRazrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017.
[2018/2211(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
44 voteRazrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.
[2018/2212(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
22 voteRazrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail
Izvješće:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.
[2018/2217(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
18:15 - 24:00   Rasprave (ili na kraju glasovanja)       Vrijeme za izlaganje
101Rok***IpointStandardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila

Izvješće:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
80Rok***IpointInstrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
Izvješće:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
[2018/0243(COD)]
Odbor za vanjske poslove
Odbor za razvoj
87Rok***IpointInstrument pretpristupne pomoći (IPA III)
Izvješće:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Odbor za vanjske poslove
168 pointStanje u Alžiru
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2627(RSP)]
170 pointPet godina nezakonite okupacije Krima od strane Ruske Federacije
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2671(RSP)]
116Rok pointRazdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA
Izvješće:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Izvješće o razdoblju nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA
[2018/2160(INI)]
Odbor za vanjske poslove
09:00 - 12:20   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)15'
Izvjestitelji   (5x6') 30'
Izvjestitelji za mišljenje   (13x1') 13'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (3x5') 15'
Zastupnici74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Predsjednik Revizorskog suda (uključujući odgovore)5'
Izvjestitelji   (6x6') 36'
Izvjestitelji za mišljenje   (15x1') 15'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Rasprave (ili na kraju glasovanja)     item on the agenda
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)25'
Komisija (uključujući odgovore)15'
Izvjestitelji   (8x6') 48'
Izvjestitelji za mišljenje   (13x1') 13'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (6x5') 30'
Zastupnici135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointAutorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
112item on the agendapointEuropski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
83item on the agendapointUgovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
82item on the agendapointUgovori o prodaji robe
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
140item on the agendapointUkidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
42item on the agendapointZajednička pravila za unutarnje tržište električne energije
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
14item on the agendapointUnutarnje tržište električne energije
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
26item on the agendapointAgencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
43item on the agendapointPripremljenost na rizike u sektoru električne energije
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
133item on the agendapointOznačivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
67item on the agendapointRibolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
103item on the agendapointUsklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
130item on the agendapointPosebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
92item on the agendapointReferentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
148item on the agendapointTemeljna prava osoba afričkoga podrijetla
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijapetak, 22. ožujka 2019., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijapetak, 22. ožujka 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
39item on the agendapointIzvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
71item on the agendapointSporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
15item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
32item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
34item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
Marco Valli (A8-0107/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
60item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
21item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
74item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
28item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
13item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
64item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
76item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
16item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
47item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
49item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
27item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
18item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
53item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
36item on the agendapointRazrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -Amandmani srijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
101item on the agendapointStandardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila

Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
80item on the agendapointInstrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
87item on the agendapointInstrument pretpristupne pomoći (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
116item on the agendapointRazdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 22. ožujka 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 26. ožujka 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena