Napirend
Strasbourg2019. március 25., Hétfő - 2019. március 28., Csütörtök 291k
2019. március 26., kedd206kVáltozat: 2019. március 28., csütörtök, 09:26
 Napirendi pontok
09:00 - 12:20   Viták
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 17:00   Viták
17:00 - 18:15   SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására szerdán kerül sor.)
18:15 - 24:00   Viták (vagy a szavazások végén)
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 12:20   Viták       Felszólalási  idő
35Határidő***IpointA szerzői jog a digitális egységes piacon
Jelentés:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2016/0280(COD)]
Jogi Bizottság
112Határidő***IpointAz Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap
Jelentés:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
A szavazásra szerdán kerül sor.
  pointKözös vita - Digitálistartalom-szolgáltatás és internetes termékértékesítés
83Határidő***I-Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések
Jelentés:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Jelentés a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2015/0287(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Jogi Bizottság
82Határidő***I-Áruk értékesítésére irányuló szerződések
Jelentés:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Jelentés az áruk értékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról

[2015/0288(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
163 voteJørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Jelentés a Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
[2018/2277(IMM)]
Jogi Bizottság
107***IvoteA fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
Jelentés:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Jelentés a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2018/0089(COD)]
Jogi Bizottság
97***voteEU–Izrael euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása)
Jelentés:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[2018/0080(NLE)]
Külügyi Bizottság
50 voteEU–Üzbegisztán átfogó megállapodás
Jelentés:  David McAllister (A8-0149/2019)
Jelentés a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Üzbegisztán közötti új átfogó megállapodásról szóló európai parlamenti ajánlásáról
[2018/2236(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 113. cikke
140Határidő***IvoteAz évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése
Jelentés:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Jelentés az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2018/0332(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
42Határidő***IvoteA villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok
Jelentés:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Jelentés a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[2016/0380(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
14Határidő***IvoteA villamos energia belső piaca
Jelentés:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Jelentés a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[2016/0379(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
26Határidő***IvoteAz Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége
Jelentés:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Jelentés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[2016/0378(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
43Határidő***IvoteA kockázatokra való felkészülés a villamosenergia-ágazatban
Jelentés:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Jelentés a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2016/0377(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
133Határidő***IvoteA gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése
Jelentés:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Jelentés a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0148(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
35Határidő***IvoteA szerzői jog a digitális egységes piacon
Jelentés:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2016/0280(COD)]
Jogi Bizottság
83Határidő***IvoteDigitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések
Jelentés:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Jelentés a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2015/0287(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Jogi Bizottság
82Határidő***IvoteÁruk értékesítésére irányuló szerződések
Jelentés:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Jelentés az áruk értékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról
[2015/0288(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
67Határidő***IvoteHalászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén
Jelentés:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Jelentés a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0069(COD)]
Halászati Bizottság
103Határidő***IvoteA környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása
Jelentés:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Jelentés a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0205(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
130Határidő***IvoteA vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok
Jelentés:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Jelentés a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[2018/0130(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
92Határidő***IvoteA karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók
Jelentés:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Jelentés az (EU) 2016/1011 rendeletnek a karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0180(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
111***IvoteAz európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések
Jelentés:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0199(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Vita: 2019. január 15., kedd
148Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - Az afrikai származású emberek alapvető jogai
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Vita: 2019. március 14., csütörtök
39Határidő voteJelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
Jelentés:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
[2018/2121(INI)]
Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága
71Határidő voteEU–Svájc intézményi keretmegállapodás
Jelentés:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti intézményi keretmegállapodásról szóló ajánlásáról
[2018/2262(INI)]
Külügyi Bizottság
az eljárási szabályzat 108. cikke
15:00 - 17:00   Viták       Felszólalási  idő
  pointKözös vita - 2017. évi mentesítés (53 jelentés)
15Határidő -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek

[2018/2166(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
32Határidő -2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések
Jelentés:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Jelentés a Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről

[2018/2219(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
34Határidő -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
Jelentés:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2177(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
60Határidő -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament

[2018/2167(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
24 -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
33 -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság

[2018/2169(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
31 -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés: (A8-0097/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék

[2018/2171(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
21Határidő -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

[2018/2172(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
74Határidő -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

[2018/2173(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
28Határidő -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

[2018/2176(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
13Határidő -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman

[2018/2174(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
57 -2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos

[2018/2175(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
64Határidő -2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Jelentés az uniós ügynökségek 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés

[2018/2210(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
38 -2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2205(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
54 -2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2206(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
76Határidő -2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2184(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
29 -2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2178(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
73 -2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2194(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
12 -2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2189(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
41 -2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
59 -2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Jelentés az Európai Bankhatóság (EBH) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2202(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
70 -2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2191(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
16Határidő -2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2198(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
47Határidő -2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2182(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
52 -2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2197(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
69 -2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2190(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
49Határidő -2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2201(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
55 -2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2203(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
62 -2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2207(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
27Határidő -2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2185(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
23 -2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Jelentés a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2181(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
77 -2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2188(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
75 -2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2192(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
18Határidő -2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2193(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
17 -2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2204(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
68 -2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2187(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
56 -2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2209(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
58 -2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2183(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
40 -2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2199(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
72 -2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2179(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
66 -2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Jelentés az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2186(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
53Határidő -2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2200(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
30 -2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2180(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
36Határidő -2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2195(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
78 -2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség (GSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2196(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
79 -2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2214(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
63 -2017. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2213(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
51 -2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás)
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2218(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
65 -2017. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2)
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2216(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
48 -2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2215(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
46 -2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER)
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2211(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
44 -2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2212(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
22 -2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[2018/2217(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
17:00 - 18:15   SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására szerdán kerül sor.)      
15Határidő vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
[2018/2166(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
32Határidő vote2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések
Jelentés:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Jelentés a Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről
[2018/2219(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
34Határidő vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
Jelentés:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2177(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
60Határidő vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament
[2018/2167(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
24 vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
33 vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság
[2018/2169(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
31 vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés: (A8-0097/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék
[2018/2171(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
21Határidő vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
[2018/2172(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
74Határidő vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága
[2018/2173(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
28Határidő vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat
[2018/2176(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
13Határidő vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman
[2018/2174(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
57 vote2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Jelentés az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos
[2018/2175(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
64Határidő vote2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Jelentés az uniós ügynökségek 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés
[2018/2210(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
38 vote2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2205(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
54 vote2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2206(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
76Határidő vote2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2184(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
29 vote2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2178(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
73 vote2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2194(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
12 vote2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2189(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
41 vote2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
59 vote2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Jelentés az Európai Bankhatóság (EBH) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2202(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
70 vote2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2191(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
16Határidő vote2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2198(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
47Határidő vote2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2182(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
52 vote2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2197(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
69 vote2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2190(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
49Határidő vote2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2201(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
55 vote2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2203(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
62 vote2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2207(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
27Határidő vote2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2185(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
23 vote2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Jelentés a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2181(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
77 vote2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2188(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
75 vote2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2192(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
18Határidő vote2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2193(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
17 vote2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2204(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
68 vote2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2187(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
56 vote2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2209(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
58 vote2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2183(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
40 vote2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2199(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
72 vote2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2179(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
66 vote2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Jelentés az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2186(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
53Határidő vote2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2200(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
30 vote2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2180(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
36Határidő vote2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2195(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
78 vote2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség (GSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2196(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
79 vote2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2214(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
63 vote2017. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2213(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
51 vote2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás)
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2218(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
65 vote2017. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2)
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2216(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
48 vote2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2215(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
46 vote2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER)
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2211(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
44 vote2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2212(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
22 vote2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás
Jelentés:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
[2018/2217(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
18:15 - 24:00   Viták (vagy a szavazások végén)       Felszólalási  idő
101Határidő***IpointAz új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények
Jelentés:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Jelentés az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról és a 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
80Határidő***IpointA Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz
Jelentés:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Jelentés a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0243(COD)]
Külügyi Bizottság
Fejlesztési Bizottság
87Határidő***IpointAz Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III)
Jelentés:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Jelentés az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0247(COD)]
Külügyi Bizottság
168 pointAz algériai helyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2019/2627(RSP)]
170 pointA Krím Oroszországi Föderáció általi illegális elfoglalásának öt éve
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2019/2671(RSP)]
116Határidő pointAz arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője
Jelentés:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Jelentés az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője
[2018/2160(INI)]
Külügyi Bizottság
09:00 - 12:20   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
Előadók   (5x6') 30'
A vélemény előadói   (13x1') 13'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
Képviselők74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)5'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
A Számvevőszék elnöke (válaszokkal együtt)5'
Előadók   (6x6') 36'
A vélemény előadói   (15x1') 15'
„Catch the eye”5'
Képviselők30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Viták (vagy a szavazások végén)     item on the agenda
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)25'
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
Előadók   (8x6') 48'
A vélemény előadói   (13x1') 13'
„Catch the eye”   (6x5') 30'
Képviselők135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointA szerzői jog a digitális egységes piacon
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
112item on the agendapointAz Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
83item on the agendapointDigitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
82item on the agendapointÁruk értékesítésére irányuló szerződések
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
140item on the agendapointAz évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
42item on the agendapointA villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
14item on the agendapointA villamos energia belső piaca
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
26item on the agendapointAz Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
43item on the agendapointA kockázatokra való felkészülés a villamosenergia-ágazatban
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
133item on the agendapointA gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
67item on the agendapointHalászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
103item on the agendapointA környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
130item on the agendapointA vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
92item on the agendapointA karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
148item on the agendapointAz afrikai származású emberek alapvető jogai
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 20., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 22., péntek, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 22., péntek, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 25., hétfő, 19:00
39item on the agendapointJelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
71item on the agendapointEU–Svájc intézményi keretmegállapodás
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
15item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 25., hétfő, 19:00
32item on the agendapoint2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
34item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
Marco Valli (A8-0107/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
60item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 25., hétfő, 19:00
21item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
74item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
28item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
13item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
64item on the agendapoint2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
76item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
16item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
47item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
49item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
27item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
18item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
53item on the agendapoint2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
36item on the agendapoint2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -Módosítások2019. március 20., szerda, 13:00
101item on the agendapointAz új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
80item on the agendapointA Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
87item on the agendapointAz Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
116item on the agendapointAz arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. március 20., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. március 22., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. március 25., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. március 26., kedd, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. március 28.Jogi nyilatkozat