Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019 - Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019 298k
It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019214kVerżjoni: Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019, 09:30
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 12:20   Dibattiti
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 17:00   Dibattiti
17:00 - 18:15   VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Erbgħa)
18:15 - 24:00   Dibattiti (jew fl-aħħar tal-votazzjonijiet)
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 12:20   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
35Skadenza***IpointId-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali
Rapport:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali
[2016/0280(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
112Skadenza***IpointIl-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni
Rapport:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
  pointDibattitu konġunt - Il-provvista ta' kontenut diġitali u l-bejgħ online ta' oġġetti
83Skadenza***I-Kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali
Rapport:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali

[2015/0287(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Kumitat għall-Affarijiet Legali
82Skadenza***I-Kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti
Rapport:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Rapport dwar il-proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti, li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

[2015/0288(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
163 voteTalba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann
Rapport:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann
[2018/2277(IMM)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
107***IvoteAzzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi
Rapport:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE
[2018/0089(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
97***voteProtokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Iżrael (l-adeżjoni tal-Kroazja)
Rapport:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Istat ta' Iżrael, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea
[2018/0080(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
50 voteFtehim komprensiv UE-Użbekistan
Rapport:  David McAllister (A8-0149/2019)
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim komprensiv il-ġdid bejn l-UE u l-Użbekistan
[2018/2236(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura
140Skadenza***IvoteTwaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin
Rapport:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għat-twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin u li tħassar id-Direttiva 2000/84/KE
[2018/0332(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
42Skadenza***IvoteRegoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku
Rapport:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (riformulazzjoni)
[2016/0380(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
14Skadenza***IvoteIs-suq intern tal-elettriku
Rapport:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-suq intern tal-elettriku (riformulazzjoni)
[2016/0379(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
26Skadenza***IvoteAġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
Rapport:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (riformulazzjoni)
[2016/0378(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
43Skadenza***IvoteIt-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku
Rapport:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku u li jħassar id-Direttiva 2005/89/KE
[2016/0377(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
133Skadenza***IvoteIt-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra
Rapport:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
35Skadenza***IvoteId-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali
Rapport:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali
[2016/0280(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
83Skadenza***IvoteKuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali
Rapport:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali
[2015/0287(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Kumitat għall-Affarijiet Legali
82Skadenza***IvoteKuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti
Rapport:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Rapport dwar il-proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti, li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
[2015/0288(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
67Skadenza***IvoteSajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran)
Rapport:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1343/2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran)
[2018/0069(COD)]
Kumitat għas-Sajd
103Skadenza***IvoteL-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali
Rapport:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali u b'hekk jemenda d-Direttivi 86/278/KEE, 2002/49/KE, 2004/35/KE, 2007/2/KE, 2009/147/KE u 2010/63/UE, ir-Regolamenti (KE) Nru 166/2006 u (UE) Nru 995/2010, u r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 u (KE) Nru 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
130Skadenza***IvoteRegoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini
Rapport:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE fir-rigward tal-limitu ta' żmien għall-implimentazzjoni tar-regoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini li jagħtu prestazzjoni ajrudinamika, effiċjenza enerġetika u prestazzjoni tas-sikurezza mtejba
[2018/0130(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
92Skadenza***Ivoteparametri referenzjarji b’livell baxx ta’ karbonju u parametri referenzjarji b’livell ta’ karbonju b’impatt pożittiv
Rapport:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (EU) 2016/1011 dwar parametri referenzjarji b’livell baxx ta’ karbonju u parametri referenzjarji b’livell ta’ karbonju b’impatt pożittiv
[2018/0180(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
111***IvoteDispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)
Rapport:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern
[2018/0199(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Dibattitu: It-Tlieta, 15 ta' Jannar 2019
148Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Dibattitu: Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019
39Skadenza voteRapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
Rapport:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
[2018/2121(INI)]
Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
71Skadenza voteFtehim Qafas Istituzzjonali UE-Żvizzera
Rapport:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Ftehim Qafas Istituzzjonali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera
[2018/2262(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 108
15:00 - 17:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDibattitu konġunt - Kwittanza 2017 (53 rapport)
15Skadenza -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

[2018/2166(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
32Skadenza -Kwittanza 2017: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017
Rapport:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2219(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
34Skadenza -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2177(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
60Skadenza -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew

[2018/2167(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
24 -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
33 -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja

[2018/2169(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
31 -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport: (A8-0097/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri

[2018/2171(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
21Skadenza -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

[2018/2172(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
74Skadenza -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni

[2018/2173(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
28Skadenza -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)

[2018/2176(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
13Skadenza -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew

[2018/2174(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
57 -Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

[2018/2175(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
64Skadenza -Kwittanza 2017: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll

[2018/2210(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
38 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2205(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
54 -Kwittanza 2017: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2206(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
76Skadenza -Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2184(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
29 -Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2178(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
73 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2194(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
12 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2189(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
41 -Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
59 -Kwittanza 2017: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2202(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
70 -Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2191(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
16Skadenza -Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2198(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
47Skadenza -Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2182(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
52 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2197(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
69 -Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2190(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
49Skadenza -Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2201(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
55 -Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2203(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
62 -Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2207(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
27Skadenza -Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2185(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
23 -Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2181(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
77 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2188(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
75 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2192(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
18Skadenza -Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2193(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
17 -Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2204(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
68 -Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2187(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
56 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja) (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2209(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
58 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2183(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
40 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2199(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
72 -Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2179(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
66 -Kwittanza 2017: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2186(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
53Skadenza -Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (qabel l-1 ta' Mejju 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2200(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
30 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2180(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
36Skadenza -Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2195(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
78 -Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2196(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
79 -Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI)
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2214(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
63 -Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta CLEAN SKY 2
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2213(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
51 -Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Komponenti u Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea" (ECSEL)
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2218(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
65 -Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2)
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2216(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
48 -Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2" (IMI)
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2215(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
46 -Kwittanza 2017 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2211(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
44 -Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2212(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
22 -Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Shift2Rail
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2217(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
17:00 - 18:15   VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Erbgħa)      
15Skadenza voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
[2018/2166(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
32Skadenza voteKwittanza 2017: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017
Rapport:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2219(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
34Skadenza voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2177(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
60Skadenza voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew
[2018/2167(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
24 voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
33 voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja
[2018/2169(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
31 voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport: (A8-0097/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri
[2018/2171(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
21Skadenza voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
[2018/2172(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
74Skadenza voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni
[2018/2173(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
28Skadenza voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)
[2018/2176(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
13Skadenza voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew
[2018/2174(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
57 voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
[2018/2175(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
64Skadenza voteKwittanza 2017: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll
[2018/2210(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
38 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2205(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
54 voteKwittanza 2017: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2206(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
76Skadenza voteKwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2184(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
29 voteKwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2178(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
73 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2194(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
12 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2189(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
41 voteKwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
59 voteKwittanza 2017: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2202(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
70 voteKwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2191(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
16Skadenza voteKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2198(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
47Skadenza voteKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2182(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
52 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2197(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
69 voteKwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2190(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
49Skadenza voteKwittanza 2017: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2201(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
55 voteKwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2203(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
62 voteKwittanza 2017: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2207(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
27Skadenza voteKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2185(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
23 voteKwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) għas-sena finanzjarja 2017

[2018/2181(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
77 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2188(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
75 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2192(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
18Skadenza voteKwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2193(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
17 voteKwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2204(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
68 voteKwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2187(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
56 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja) (eu-LISA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2209(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
58 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2183(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
40 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2199(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
72 voteKwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2179(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
66 voteKwittanza 2017: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2186(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
53Skadenza voteKwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (qabel l-1 ta' Mejju 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2200(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
30 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2180(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
36Skadenza voteKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2195(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
78 voteKwittanza 2017: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2196(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
79 voteKwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI)
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2214(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
63 voteKwittanza 2017: L-Impriża Konġunta CLEAN SKY 2
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2213(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
51 voteKwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Komponenti u Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea" (ECSEL)
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2218(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
65 voteKwittanza 2017: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2)
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2216(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
48 voteKwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2" (IMI)
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2215(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
46 voteKwittanza 2017 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2211(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
44 voteKwittanza 2017: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2212(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
22 voteKwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Shift2Rail
Rapport:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU) għas-sena finanzjarja 2017
[2018/2217(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
18:15 - 24:00   Dibattiti (jew fl-aħħar tal-votazzjonijiet)       Ħin għad-diskorsi
101Skadenza***IpointStandards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda
Rapport:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 (riformulazzjoni)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
80Skadenza***IpointL-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali
Rapport:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali
[2018/0243(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Kumitat għall-Iżvilupp
87Skadenza***IpointL-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
Rapport:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA III)

[2018/0247(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
168 pointIs-sitwazzjoni fl-Alġerija
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2627(RSP)]
170 pointĦames snin ta' okkupazzjoni illegali tal-Krimea mill-Federazzjoni Russa
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2671(RSP)]
116Skadenza pointWara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA)
Rapport:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Rapport dwar il-perjodu wara r-Rebbiegħa Għarbija: it-triq' il quddiem għar-reġjun MENA
[2018/2160(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
09:00 - 12:20   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs għal opinjoni   (13x1') 13'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Membri74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
President tal-Qorti tal-Awdituri (bit-tweġibiet)5'
Rapporteurs   (6x6') 36'
Rapporteurs għal opinjoni   (15x1') 15'
"Catch the eye"5'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Dibattiti (jew fl-aħħar tal-votazzjonijiet)     item on the agenda
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)25'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs għal opinjoni   (13x1') 13'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Membri135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointId-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
112item on the agendapointIl-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
83item on the agendapointKuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
82item on the agendapointKuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
140item on the agendapointTwaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
42item on the agendapointRegoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
14item on the agendapointIs-suq intern tal-elettriku
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
26item on the agendapointAġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
43item on the agendapointIt-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
133item on the agendapointIt-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
67item on the agendapointSajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
103item on the agendapointL-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
130item on the agendapointRegoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
92item on the agendapointparametri referenzjarji b’livell baxx ta’ karbonju u parametri referenzjarji b’livell ta’ karbonju b’impatt pożittiv
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
148item on the agendapointId-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIl-Ġimgħa, 22 ta' Marzu 2019, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIl-Ġimgħa, 22 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
39item on the agendapointRapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
71item on the agendapointFtehim Qafas Istituzzjonali UE-Żvizzera
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
15item on the agendapointKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
32item on the agendapointKwittanza 2017: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
34item on the agendapointKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Marco Valli (A8-0107/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
60item on the agendapointKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
21item on the agendapointKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
74item on the agendapointKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
28item on the agendapointKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
13item on the agendapointKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
64item on the agendapointKwittanza 2017: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
76item on the agendapointKwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
16item on the agendapointKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
47item on the agendapointKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
49item on the agendapointKwittanza 2017: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
27item on the agendapointKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
18item on the agendapointKwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
53item on the agendapointKwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
36item on the agendapointKwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
101item on the agendapointStandards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
80item on the agendapointL-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
87item on the agendapointL-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
116item on the agendapointWara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA)
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 22 ta' Marzu 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Marzu 2019Avviż legali