Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 25 martie 2019 - Joi, 28 martie 2019 293k
Marţi, 26 martie 2019208kVersiune: Joi, 28 martie 2019, 09:34
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 12:20   Dezbateri
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 17:00   Dezbateri
17:00 - 18:15   VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc miercuri)
18:15 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 12:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
35Termen***IpointDreptul de autor pe piața unică digitală
Raport  Axel Voss (A8-0245/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală
[2016/0280(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
112Termen***IpointFondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
Raport  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
Votul va avea loc miercuri
  pointDezbatere comună - Furnizarea de conținut digital și vânzarea la distanță de bunuri
83Termen***I-Contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale
Raport  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital

[2015/0287(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Comisia pentru afaceri juridice
82Termen***I-Contractele de vânzări de bunuri
Raport  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[2015/0288(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
163 voteCerere de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann
Raport  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann
[2018/2277(IMM)]
Comisia pentru afaceri juridice
107***IvoteAcțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
Raport  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE
[2018/0089(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
97***voteProtocolul la Acordul euro-mediteraneean UE-Israel (aderarea Croației)
Raport  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
[2018/0080(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
50 voteAcordul cuprinzător UE-Uzbekistan
Raport  David McAllister (A8-0149/2019)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător dintre UE și Uzbekistan
[2018/2236(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE
140Termen***IvoteRenunțarea la schimbarea sezonieră a orei
Raport  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE
[2018/0332(COD)]
Comisia pentru transport și turism
42Termen***IvoteNormele comune pentru piața internă a energiei electrice
Raport  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)
[2016/0380(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
14Termen***IvotePiața internă a energiei electrice
Raport  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)
[2016/0379(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
26Termen***IvoteAgenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
Raport  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)
[2016/0378(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
43Termen***IvotePregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice
Raport  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE
[2016/0377(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
133Termen***IvoteEtichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali
Raport  Michał Boni (A8-0086/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
35Termen***IvoteDreptul de autor pe piața unică digitală
Raport  Axel Voss (A8-0245/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală
[2016/0280(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
83Termen***IvoteContractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale
Raport  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital
[2015/0287(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Comisia pentru afaceri juridice
82Termen***IvoteContractele de vânzări de bunuri
Raport  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului
[2015/0288(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
67Termen***IvotePescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)
Raport  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)
[2018/0069(COD)]
Comisia pentru pescuit
103Termen***IvoteAlinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu
Raport  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr.166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului
[2018/0205(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
130Termen***IvoteNorme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor
Raport  Karima Delli (A8-0042/2019)
Raport referitor la propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță
[2018/0130(COD)]
Comisia pentru transport și turism
92Termen***IvoteIndicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon
Raport  Neena Gill (A8-0483/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon
[2018/0180(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
111***IvoteDispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg)
Raport  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă
[2018/0199(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
Dezbatere: Marţi, 15 ianuarie 2019
148Termen votePropuneri de rezoluție - Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Dezbatere: Joi, 14 martie 2019
39Termen voteRaport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
Raport  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
[2018/2121(INI)]
Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
71Termen voteAcordul-cadru instituțional UE-Elveția
Raport  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană
[2018/2262(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 108 din Regulamentul de procedură
15:00 - 17:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - Descărcarea de gestiune 2017 (53 de rapoarte)
15Termen -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
Raport  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea III – Comisia și agențiile executive

[2018/2166(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
32Termen -Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017
Raport  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017

[2018/2219(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
34Termen -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Raport  Marco Valli (A8-0107/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2177(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
60Termen -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea I – Parlamentul European

[2018/2167(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
24 -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Raport  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
33 -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Justiție
Raport  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IV - Curtea de Justiție

[2018/2169(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
31 -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Raport (A8-0097/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea V - Curtea de Conturi

[2018/2171(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
21Termen -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
Raport  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European

[2018/2172(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
74Termen -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Raport  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

[2018/2173(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
28Termen -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Raport  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

[2018/2176(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
13Termen -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Raport  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VIII - Ombudsmanul European

[2018/2174(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
57 -Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Raport  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

[2018/2175(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
64Termen -Descărcarea de gestiune 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017: performanță, gestiune financiară și control

[2018/2210(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
38 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2205(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
54 -Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Raport referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2206(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
76Termen -Descărcarea de gestiune 2017: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2184(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
29 -Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2178(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
73 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2194(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
12 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2189(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
41 -Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
59 -Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene (ABE) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2202(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
70 -Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2191(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
16Termen -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2198(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
47Termen -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu (AEM) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2182(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
52 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2197(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
69 -Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2190(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
49Termen -Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2201(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
55 -Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2203(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
62 -Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2207(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
27Termen -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2185(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
23 -Descărcarea de gestiune 2017: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2181(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
77 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2188(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
75 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2192(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
18Termen -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (ERA) (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2193(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
17 -Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2204(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
68 -Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană de Formare (ETF)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare (ETF) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2187(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
56 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2209(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
58 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2183(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
40 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom (ESA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2199(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
72 -Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2179(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
66 -Descărcarea de gestiune 2017: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2186(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
53Termen -Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul European de Poliție (Europol)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) (înainte de 1 mai 2017: Oficiul European de Poliție) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2200(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
30 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2180(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
36Termen -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2195(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
78 -Descărcarea de gestiune 2017: Agenția GNSS European (GSA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European (GSA) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2196(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
79 -Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)
Raport  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2214(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
63 -Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Clean Sky 2
Raport  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2213(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
51 -Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL)
Raport  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2218(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
65 -Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)
Raport  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2216(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
48 -Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (IMI)
Raport  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2215(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
46 -Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2211(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
44 -Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună SESAR
Raport  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2212(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
22 -Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Shift2Rail
Raport  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2017

[2018/2217(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
17:00 - 18:15   VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc miercuri)      
15Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
Raport  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea III – Comisia și agențiile executive
[2018/2166(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
32Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017
Raport  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017
[2018/2219(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
34Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Raport  Marco Valli (A8-0107/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2177(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
60Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea I – Parlamentul European
[2018/2167(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
24 voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Raport  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
33 voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Justiție
Raport  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IV - Curtea de Justiție
[2018/2169(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
31 voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Raport (A8-0097/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea V - Curtea de Conturi
[2018/2171(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
21Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
Raport  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European
[2018/2172(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
74Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Raport  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor
[2018/2173(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
28Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Raport  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă
[2018/2176(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
13Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Raport  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VIII - Ombudsmanul European
[2018/2174(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
57 voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Raport  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
[2018/2175(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
64Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017: performanță, gestiune financiară și control
[2018/2210(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
38 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2205(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
54 voteDescărcarea de gestiune 2017: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Raport referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2206(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
76Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2184(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
29 voteDescărcarea de gestiune 2017: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2178(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
73 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2194(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
12 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2189(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
41 voteDescărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
59 voteDescărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene (ABE) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2202(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
70 voteDescărcarea de gestiune 2017: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2191(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
16Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2198(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
47Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu (AEM) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2182(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
52 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2197(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
69 voteDescărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2190(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
49Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2201(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
55 voteDescărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2203(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
62 voteDescărcarea de gestiune 2017: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2207(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
27Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2185(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
23 voteDescărcarea de gestiune 2017: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2181(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
77 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2188(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
75 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2192(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
18Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (ERA) (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2193(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
17 voteDescărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2204(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
68 voteDescărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană de Formare (ETF)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare (ETF) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2187(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
56 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2209(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
58 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2183(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
40 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom (ESA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2199(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
72 voteDescărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2179(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
66 voteDescărcarea de gestiune 2017: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2186(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
53Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: Oficiul European de Poliție (Europol)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) (înainte de 1 mai 2017: Oficiul European de Poliție) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2200(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
30 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2180(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
36Termen voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2195(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
78 voteDescărcarea de gestiune 2017: Agenția GNSS European (GSA)
Raport  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European (GSA) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2196(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
79 voteDescărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)
Raport  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2214(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
63 voteDescărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Clean Sky 2
Raport  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2213(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
51 voteDescărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL)
Raport  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2218(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
65 voteDescărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)
Raport  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2216(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
48 voteDescărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (IMI)
Raport  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2215(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
46 voteDescărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2211(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
44 voteDescărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună SESAR
Raport  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2212(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
22 voteDescărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Shift2Rail
Raport  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2217(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
18:15 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)       Timpul afectat luărilor de cuvânt
101Termen***IpointStandardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi
Raport  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
80Termen***IpointInstrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Raport  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
[2018/0243(COD)]
Comisia pentru afaceri externe
Comisia pentru dezvoltare
87Termen***IpointInstrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)
Raport  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Comisia pentru afaceri externe
168 pointSituația din Algeria
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2627(RSP)]
170 pointCinci ani de ocupare ilegală a Crimeei de către Federația Rusă
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2671(RSP)]
116Termen pointSituația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA)
Raport  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Raport referitor la situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea MENA
[2018/2160(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
09:00 - 12:20   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportori   (5x6') 30'
Raportori pentru aviz   (13x1') 13'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
Deputaţi74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Preşedintele Curţii de Conturi (inclusiv răspunsurile)5'
Raportori   (6x6') 36'
Raportori pentru aviz   (15x1') 15'
„Catch the eye”5'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)     item on the agenda
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)25'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportori   (8x6') 48'
Raportori pentru aviz   (13x1') 13'
„Catch the eye”   (6x5') 30'
Deputaţi135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointDreptul de autor pe piața unică digitală
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
112item on the agendapointFondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
83item on the agendapointContractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
82item on the agendapointContractele de vânzări de bunuri
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
140item on the agendapointRenunțarea la schimbarea sezonieră a orei
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
42item on the agendapointNormele comune pentru piața internă a energiei electrice
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
14item on the agendapointPiața internă a energiei electrice
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
26item on the agendapointAgenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
43item on the agendapointPregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
133item on the agendapointEtichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
67item on the agendapointPescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
103item on the agendapointAlinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
130item on the agendapointNorme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
92item on the agendapointIndicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
148item on the agendapointDrepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieVineri, 22 martie 2019, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieVineri, 22 martie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 25 martie 2019, 19:00
39item on the agendapointRaport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
71item on the agendapointAcordul-cadru instituțional UE-Elveția
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
15item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 25 martie 2019, 19:00
32item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
34item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Marco Valli (A8-0107/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
60item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Parlamentul European
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 25 martie 2019, 19:00
21item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
74item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
28item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
13item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
64item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
76item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
16item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
47item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
49item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
27item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
18item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
53item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: Oficiul European de Poliție (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
36item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -AmendamenteMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
101item on the agendapointStandardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
80item on the agendapointInstrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
87item on the agendapointInstrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
116item on the agendapointSituația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA)
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 22 martie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 25 martie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 26 martie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică