Esityslista
StrasbourgMaanantai 25. maaliskuuta 2019 - Torstai 28. maaliskuuta 2019 285k
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019179kVersio: Torstai 28. maaliskuuta 2019, 09:23
 Esityslistan kohdat
09:00 - 12:20   Keskustelut
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 17:00   Keskustelut
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 12:20   Keskustelut       Puheajat
10 pointEurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät
Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2977(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Liikkuvuuspaketti
113***I-Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt
Mietintö:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
114***I-Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus
Mietintö:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
115***I-Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
Mietintö:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
134***IvoteNuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat
Mietintö:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat
[2019/0027(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
149*voteValmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä
Mietintö:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu)
[2018/0176(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
136*voteTuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta
Mietintö:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta
[2018/0417(CNS)]
Aluekehitysvaliokunta
80Määräaika***IvoteNaapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline
Mietintö:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta
[2018/0243(COD)]
Ulkoasiainvaliokunta
Kehitysvaliokunta
87Määräaika***IvoteLiittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III)
Mietintö:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta
[2018/0247(COD)]
Ulkoasiainvaliokunta
15:00 - 17:00   Keskustelut       Puheajat
90Määräaika***IpointTiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen
Mietintö:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
45Määräaika***IpointCE-merkityt lannoitevalmisteet
Mietintö:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)      
143***IvoteKeskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys
Mietintö:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012 ja (EU) 2015/2365 muuttamisesta
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
155***IvoteYrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat
Mietintö:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
158***IvoteRahoitusvälinemarkkinat
Mietintö:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
112Määräaika***IvoteEuroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
Mietintö:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
101Määräaika***IvotePäästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille
Mietintö:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 2. lokakuuta 2018
90Määräaika***IvoteTiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen
Mietintö:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 22. lokakuuta 2018
45Määräaika***IvoteCE-merkityt lannoitevalmisteet
Mietintö:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Keskustelu: Maanantai 23. lokakuuta 2017
131Määräaika***IvoteTyöntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiselta työssä
Mietintö:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
135Määräaika***IvoteTietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt
Mietintö:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 92/106/ETY muuttamisesta
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
146***IvoteTiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen
Mietintö:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Oikeudellisten asioiden valiokunta

Keskustelu: Tiistai 4. heinäkuuta 2017
156***IvoteEuroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt
Mietintö:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 13. helmikuuta 2019
142Määräaika voteTyöjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Määräaika voteTyöjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Määräaika voteArabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus
Mietintö:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Mietintö arabikevään jälkeisestä ajasta: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus
[2018/2160(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)       Puheajat
132Määräaika***IpointLuettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo)
Mietintö:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
105Määräaika pointEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti
Mietintö:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020
[2019/2003(BUD)]
Budjettivaliokunta
144***IpointIhmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu
Mietintö:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - EU:n tietojärjestelmien välinen yhteentoimivuus
153Määräaika***I-EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla
Mietintö:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SIS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Äänestys toimitetaan huhtikuun II istuntojaksolla
154Määräaika***I-EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla
Mietintö:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Äänestys toimitetaan huhtikuun II istuntojaksolla
96Määräaika***IpointUudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen
Mietintö:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
25Määräaika***IpointTiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt
Mietintö:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
20Määräaika pointPäätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta
Mietintö:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemästä ja komission tukemasta ehdotuksesta neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta
[2018/2237(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 113 artikla
09:00 - 12:20   Keskustelut     item on the agenda
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijät   (3x6') 18'
Valmistelijat   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijät   (2x6') 12'
Valmistelijat   (6x1') 6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)30'
Esittelijät   (8x6') 48'
Valmistelijat   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Jäsenet149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointNaapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
87item on the agendapointLiittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
90item on the agendapointTiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
45item on the agendapointCE-merkityt lannoitevalmisteet
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
112item on the agendapointEuroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
101item on the agendapointPäästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
131item on the agendapointTyöntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiselta työssä
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
135item on the agendapointTietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
142item on the agendapointTyöjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline
  -TarkistuksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 26. maaliskuuta 2019, 16:00
141item on the agendapointTyöjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto
  -TarkistuksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 26. maaliskuuta 2019, 16:00
159item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87751 (MON-87751-7)
  -TarkistuksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 26. maaliskuuta 2019, 16:00
160item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -TarkistuksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 26. maaliskuuta 2019, 16:00
161item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (DEZA a.s.)
  -TarkistuksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 26. maaliskuuta 2019, 16:00
167item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -TarkistuksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 26. maaliskuuta 2019, 16:00
162item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset
  -TarkistuksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 26. maaliskuuta 2019, 16:00
116item on the agendapointArabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
132item on the agendapointLuettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
105item on the agendapointEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -TarkistuksetTiistai 26. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 16:00
153item on the agendapointEU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
154item on the agendapointEU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
96item on the agendapointUudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
25item on the agendapointTiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
20item on the agendapointPäätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -TarkistuksetTiistai 26. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 16:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 22. maaliskuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 26. maaliskuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus