Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 25. ožujka 2019. - Četvrtak, 28. ožujka 2019. 288k
srijeda, 27. ožujka 2019.185kVerzija: četvrtak, 28. ožujka 2019., 09:25
 Točke dnevnog reda
09:00 - 12:20   Rasprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 17:00   Rasprave
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 12:20   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
10 pointZaključci sa sastanka Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019.
Izjave Europskog vijeća i Komisije
[2018/2977(RSP)]
  pointZajednička rasprava - Paket za mobilnost
113***I-Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa
Izvješće:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Odbor za promet i turizam
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
114***I-Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa
Izvješće:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Odbor za promet i turizam
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
115***I-Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa
Izvješće:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Odbor za promet i turizam
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
134***IvoteSredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih
Izvješće:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih


[2019/0027(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
149*voteOpći aranžmani za trošarine
Izvješće:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o općim aranžmanima za trošarine (preinaka)


[2018/0176(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
136*voteProizvodi na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer”
Izvješće:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke br. 940/2014/EU u pogledu proizvoda na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer”


[2018/0417(CNS)]
Odbor za regionalni razvoj
80Rok***IvoteInstrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
Izvješće:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
[2018/0243(COD)]
Odbor za vanjske poslove
Odbor za razvoj
87Rok***IvoteInstrument pretpristupne pomoći (IPA III)
Izvješće:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Odbor za vanjske poslove
15:00 - 17:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
90Rok***IpointSmanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš
Izvješće:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
45Rok***IpointGnojidbeni proizvodi EU-a
Izvješće:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)      
143***IvoteOkvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana
Izvješće:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365


[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
155***IvoteEuropski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća
Izvješće:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća


[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
158***IvoteTržište financijskih instrumenata
Izvješće:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
112Rok***IvoteEuropski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond
Izvješće:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
101Rok***IvoteStandardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila

Izvješće:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: utorak, 2. listopada 2018.
90Rok***IvoteSmanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš
Izvješće:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 22. listopada 2018.
45Rok***IvoteGnojidbeni proizvodi EU-a
Izvješće:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Rasprava: ponedjeljak, 23. listopada 2017.
131Rok***IvoteZaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
Izvješće:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu


[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
135Rok***IvoteZajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica
Izvješće:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Izvješće o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica


[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Odbor za promet i turizam
146***IvoteObjavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica


Izvješće:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica


[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za pravna pitanja

Rasprava: utorak, 4. srpnja 2017.
156***IvoteZajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih
Izvješće:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
Rasprava: srijeda, 13. veljače 2019.
142Rok votePrigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Rok votePrigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Rok voteRazdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA
Izvješće:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Izvješće o razdoblju nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA
[2018/2160(INI)]
Odbor za vanjske poslove
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)       Vrijeme za izlaganje
132Rok***IpointPopis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)
Izvješće:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
105Rok pointProcjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament


Izvješće:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020..
[2019/2003(BUD)]
Odbor za proračune
144***IpointKvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju
Izvješće:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  pointZajednička rasprava - Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a
153Rok***I-Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija
Izvješće:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Glasovanje će se održati na drugoj sjednici u travnju
154Rok***I-Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza
Izvješće:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Glasovanje će se održati na drugoj sjednici u travnju
96Rok***IpointPovećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja
Izvješće:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Odbor za pravna pitanja
25Rok***IpointOstvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa
Izvješće:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Odbor za pravna pitanja
20Rok pointOdluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći
Izvješće:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u vezi s Prijedlogom Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za Odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći
[2018/2237(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 113.
09:00 - 12:20   Rasprave     item on the agenda
Predsjednik Europskog vijeća (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Izvjestitelji   (3x6') 18'
Izvjestitelji za mišljenje   (3x1') 3'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)10'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Izvjestitelji za mišljenje   (6x1') 6'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)30'
Izvjestitelji   (8x6') 48'
Izvjestitelji za mišljenje   (7x1') 7'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (7x5') 35'
Zastupnici149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointInstrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
87item on the agendapointInstrument pretpristupne pomoći (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
90item on the agendapointSmanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
45item on the agendapointGnojidbeni proizvodi EU-a
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
112item on the agendapointEuropski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
101item on the agendapointStandardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila

Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
131item on the agendapointZaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
135item on the agendapointZajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
142item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza
  -Amandmani ponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 26. ožujka 2019., 16:00
141item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju
  -Amandmani ponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 26. ožujka 2019., 16:00
159item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7)
  -Amandmani ponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 26. ožujka 2019., 16:00
160item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -Amandmani ponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 26. ožujka 2019., 16:00
161item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA a.s.)
  -Amandmani ponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 26. ožujka 2019., 16:00
167item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -Amandmani ponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 26. ožujka 2019., 16:00
162item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida
  -Amandmani ponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 26. ožujka 2019., 16:00
116item on the agendapointRazdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
132item on the agendapointPopis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
105item on the agendapointProcjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament


Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -Amandmani utorak, 26. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 16:00
153item on the agendapointInteroperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
154item on the agendapointInteroperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
96item on the agendapointPovećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
25item on the agendapointOstvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
20item on the agendapointOdluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -Amandmani utorak, 26. ožujka 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 16:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 22. ožujka 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 26. ožujka 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena