Napirend
Strasbourg2019. március 25., Hétfő - 2019. március 28., Csütörtök 291k
2019. március 27., szerda188kVáltozat: 2019. március 28., csütörtök, 09:26
 Napirendi pontok
09:00 - 12:20   Viták
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 17:00   Viták
17:00 - 18:00   SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 12:20   Viták       Felszólalási  idő
10 pointAz Európai Tanács március 21–22-i ülésének következtetései
Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2977(RSP)]
  pointKözös vita - Mobilitási csomag
113***I-Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok
Jelentés:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Jelentés a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
A szavazásra a következő ülésen kerül sor.
114***I-Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás
Jelentés:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Jelentés az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
A szavazásra a következő ülésen kerül sor.
115***I-Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez
Jelentés:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Jelentés az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
A szavazásra a következő ülésen kerül sor.
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
134***IvoteAz ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források
Jelentés:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2019/0027(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
149*voteA jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések
Jelentés:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Jelentés a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[2018/0176(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
136*voteAz „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek
Jelentés:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Jelentés a 940/2014/EU határozatnak az „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[2018/0417(CNS)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
80Határidő***IvoteA Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz
Jelentés:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Jelentés a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0243(COD)]
Külügyi Bizottság
Fejlesztési Bizottság
87Határidő***IvoteAz Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III)
Jelentés:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Jelentés az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2018/0247(COD)]
Külügyi Bizottság
15:00 - 17:00   Viták       Felszólalási  idő
90Határidő***IpointEgyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése
Jelentés:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Jelentés az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
45Határidő***IpointUniós termésnövelő termékek
Jelentés:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Jelentés a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
17:00 - 18:00   SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)      
143***IvoteA központi szerződő felek helyreállítására és szanálására vonatkozó keretrendszer
Jelentés:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Jelentés a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, valamint az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
155***IvoteEurópai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatók
Jelentés:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Jelentés az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
158***IvoteA pénzügyi eszközök piacai
Jelentés:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
112Határidő***IvoteAz Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap
Jelentés:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
101Határidő***IvoteAz új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények
Jelentés:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Jelentés az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról és a 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. október 2., kedd
90Határidő***IvoteEgyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése
Jelentés:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Jelentés az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. október 22., hétfő
45Határidő***IvoteUniós termésnövelő termékek
Jelentés:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Jelentés a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Vita: 2017. október 23., hétfő
131Határidő***IvoteA munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme
Jelentés:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal vagy mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
135Határidő***IvoteA tagállamok közötti, bizonyos típusú vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályok
Jelentés:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Jelentés a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 92/106/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
146***IvoteA társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele
Jelentés:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Jelentés a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Jogi Bizottság

Vita: 2017. július 4., kedd
156***IvoteAz Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok
Jelentés:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Vita: 2019. február 13., szerda
142Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 87751 (MON-87751-7) szójabab
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosíott 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) kukorica
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A króm-trioxid egyes felhasználási módjai
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Határidő voteAz arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője
Jelentés:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Jelentés az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője
[2018/2160(INI)]
Külügyi Bizottság
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)       Felszólalási  idő
132Határidő***IpointA külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó)
Jelentés:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
105Határidő pointA 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament
Jelentés:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Jelentés az Európai Parlament 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól
[2019/2003(BUD)]
Költségvetési Bizottság
144***IpointAz emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás)
Jelentés:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Jelentés az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  pointKözös vita - Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás
153Határidő***I-Az uniós információs rendszerek interoperabilitása arendőrség és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén
Jelentés:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az Eurodac-rendelet],] az (EU) 2018/XX rendelet [a bűnüldözés területén a SIS-ről szóló rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
A szavazásra az áprilisi II. ülésen kerül sor.
154Határidő***I-Az uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén
Jelentés:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
A szavazásra az áprilisi II. ülésen kerül sor.
96Határidő***IpointA szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelése
Jelentés:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Jelentés a megelőző szerkezetátalakítás kereteiről, a második esélyről, a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Jogi Bizottság
25Határidő***IpointAz egyes online közvetítésekre, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása
Jelentés:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Jelentés a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Jogi Bizottság
20Határidő pointAz Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat
Jelentés:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Jelentés az Európai Parlament által a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Bizottság támogatásával készült, a Tanácshoz intézett, az Európai Békekeret létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javalatához fűzött ajánlásról
[2018/2237(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 113. cikke
09:00 - 12:20   Viták     item on the agenda
Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)20'
Előadók   (3x6') 18'
A vélemény előadói   (3x1') 3'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Előadók   (2x6') 12'
A vélemény előadói   (6x1') 6'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)30'
Előadók   (8x6') 48'
A vélemény előadói   (7x1') 7'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
Képviselők149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointA Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
87item on the agendapointAz Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
90item on the agendapointEgyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
45item on the agendapointUniós termésnövelő termékek
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
112item on the agendapointAz Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
101item on the agendapointAz új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
131item on the agendapointA munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
135item on the agendapointA tagállamok közötti, bizonyos típusú vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályok
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
142item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
  -Módosítások2019. március 25., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 26., kedd, 16:00
141item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
  -Módosítások2019. március 25., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 26., kedd, 16:00
159item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 87751 (MON-87751-7) szójabab
  -Módosítások2019. március 25., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 26., kedd, 16:00
160item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosíott 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) kukorica
  -Módosítások2019. március 25., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 26., kedd, 16:00
161item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (DEZA a.s.)
  -Módosítások2019. március 25., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 26., kedd, 16:00
167item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -Módosítások2019. március 25., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 26., kedd, 16:00
162item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A króm-trioxid egyes felhasználási módjai
  -Módosítások2019. március 25., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 26., kedd, 16:00
116item on the agendapointAz arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. március 20., szerda, 13:00
132item on the agendapointA külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
105item on the agendapointA 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -Módosítások2019. március 26., kedd, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 27., szerda, 16:00
153item on the agendapointAz uniós információs rendszerek interoperabilitása arendőrség és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
154item on the agendapointAz uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. április 10., szerda, 13:00
96item on the agendapointA szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelése
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
25item on the agendapointAz egyes online közvetítésekre, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Módosítások; elutasítás2019. március 20., szerda, 13:00
20item on the agendapointAz Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -Módosítások2019. március 26., kedd, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 27., szerda, 16:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. március 22., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. március 25., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. március 26., kedd, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. március 28.Jogi nyilatkozat