Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019 - Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019 298k
L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019191kVerżjoni: Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019, 09:30
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 12:20   Dibattiti
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 17:00   Dibattiti
17:00 - 18:00   VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)
18:00 - 24:00   Dibattiti (jew fi tmiem il-votazzjonijiet)
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 12:20   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
10 pointKonklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u tat-22 ta' Marzu 2019
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni
[2018/2977(RSP)]
  pointDibattitu konġunt - Pakkett dwar il-Mobilità
113***I-Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq
Rapport:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss
114***I-Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi
Rapport:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan massimi ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss
115***I-Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq
Rapport:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
134***IvoteRiżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
Rapport:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Rapport dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
[2019/0027(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
149*voteArranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa
Rapport:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa (riformulazzjoni)
[2018/0176(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
136*voteProdotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar
Rapport:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 940/2014/KE f'dak li jirrigwarda l-prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar
[2018/0417(CNS)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
80Skadenza***IvoteL-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali
Rapport:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali
[2018/0243(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Kumitat għall-Iżvilupp
87Skadenza***IvoteL-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
Rapport:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA III)

[2018/0247(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
15:00 - 17:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
90Skadenza***IpointIt-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent
Rapport:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
45Skadenza***IpointProdotti fertilizzanti tal-UE
Rapport:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
17:00 - 18:00   VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)      
143***IvoteQafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali
Rapport:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1095/2010, (UE) Nru 648/2012 u (UE) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
155***IvoteFornituri ta' Servizzi ta' Finanzjament Kollettiv Ewropej (ECSP) għan-Negozji
Rapport:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fornituri ta' Servizzi ta' Finanzjament Kollettiv Ewropej (ECSP) għan-Negozji
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
158***IvoteIs-swieq fl-istrumenti finanzjarji
Rapport:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
112Skadenza***IvoteIl-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni
Rapport:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
101Skadenza***IvoteStandards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda
Rapport:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 (riformulazzjoni)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tlieta, 2 ta' Ottubru 2018
90Skadenza***IvoteIt-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent
Rapport:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 22 ta' Ottubru 2018
45Skadenza***IvoteProdotti fertilizzanti tal-UE
Rapport:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Dibattitu: It-Tnejn, 23 ta' Ottubru 2017
131Skadenza***IvoteIl-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol
Rapport:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/27/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
135Skadenza***IvoteRegoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri
Rapport:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE dwar it-twaqqif ta' regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
146***IvoteDivulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat
Rapport:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kumitat għall-Affarijiet Legali

Dibattitu: It-Tlieta, 4 ta' Lulju 2017
156***IvoteDispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom
Rapport:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Dibattitu: L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019
142Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użu tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tat-triossidu tal-kromju
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Skadenza voteWara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA)
Rapport:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Rapport dwar il-perjodu wara r-Rebbiegħa Għarbija: it-triq' il quddiem għar-reġjun MENA
[2018/2160(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
18:00 - 24:00   Dibattiti (jew fi tmiem il-votazzjonijiet)       Ħin għad-diskorsi
132Skadenza***IpointElenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo)
Rapport:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
105Skadenza pointEstimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew
Rapport:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020
[2019/2003(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
144***IpointIl-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem
Rapport:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  pointDibattitu konġunt - Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE
153Skadenza***I-Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni
Rapport:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi ta' informazzjoni tal-UE (il-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni) u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament Eurodac], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar SIS fil-qasam tal-infurzar tal-liġi], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ECRIS-TCN] u r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Il-votazzjoni se ssir f'April II
154Skadenza***I-Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fiil-qasam tal-fruntieri u viża
Rapport:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE (fruntieri u viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ETIAS], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntiera] u r-Regolament (UE) Nru 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Il-votazzjoni se ssir f'April II
96Skadenza***IpointOqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn
Rapport:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
25Skadenza***IpointL-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju
Rapport:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
20Skadenza pointDeċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi
Rapport:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi
[2018/2237(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura
09:00 - 12:20   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs għal opinjoni   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (6x1') 6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Dibattiti (jew fi tmiem il-votazzjonijiet)     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)30'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs għal opinjoni   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Membri149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointL-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
87item on the agendapointL-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
90item on the agendapointIt-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
45item on the agendapointProdotti fertilizzanti tal-UE
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
112item on the agendapointIl-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
101item on the agendapointStandards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
131item on the agendapointIl-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
135item on the agendapointRegoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
142item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża
  -EmendiIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 16:00
141item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni
  -EmendiIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 16:00
159item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 (MON-87751-7)
  -EmendiIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 16:00
160item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -EmendiIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 16:00
161item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (DEZA a.s.)
  -EmendiIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 16:00
167item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użu tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -EmendiIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 16:00
162item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tat-triossidu tal-kromju
  -EmendiIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 16:00
116item on the agendapointWara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA)
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
132item on the agendapointElenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
105item on the agendapointEstimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -EmendiIt-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 16:00
153item on the agendapointInteroperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
154item on the agendapointInteroperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fiil-qasam tal-fruntieri u viża
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 10 ta' April 2019, 13:00
96item on the agendapointOqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
25item on the agendapointL-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
20item on the agendapointDeċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -EmendiIt-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 16:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 22 ta' Marzu 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Marzu 2019Avviż legali