Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 25. března 2019 - Čtvrtek, 28. března 2019 294k
Čtvrtek, 28. března 2019169kVerze: Čtvrtek, 28. března 2019, 09:16
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
86Lhůta***IpointZavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)
Zpráva:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
85Lhůta***IpointProgram „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
Zpráva:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
94Lhůta***IpointZřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
Zpráva:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
132Lhůta***IvoteSeznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)
Zpráva:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
144***IvoteJakost vody určené k lidské spotřebě
Zpráva:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 22. října 2018
96Lhůta***IvoteZvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení
Zpráva:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
25Lhůta***IvotePravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů
Zpráva:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
86Lhůta***IvoteZavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)
Zpráva:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
85Lhůta***IvoteProgram „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
Zpráva:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
94Lhůta***IvoteZřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
Zpráva:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
105Lhůta voteOdhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
Zpráva:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020
[2019/2003(BUD)]
Rozpočtový výbor
151Lhůta voteMimořádná situace ve Venezuele
Návrhy usnesení
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Rozprava: Úterý, 12. března 2019
117Lhůta voteNávrhy usnesení - Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Lhůta voteAktuální vývoj kauzy Dieselgate
Návrhy usnesení
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Lhůta voteRozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje
Zpráva:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se návrhu předloženého Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s podporou Komise „Rozhodnutí Rady o zřízení evropského mírového nástroje“
[2018/2237(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
15:00 - 16:00   Rozpravy       Řečnická doba
  pointZávažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (4x6') 24'
Navrhovatel   (4x1') 4'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)5'
Autor (závažná interpelace)2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointZavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
85item on the agendapointProgram „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPondělí, 25. března 2019, 19:00
94item on the agendapointZřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
132item on the agendapointSeznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
96item on the agendapointZvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
25item on the agendapointPravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
105item on the agendapointOdhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 26. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. března 2019, 16:00
151item on the agendapointMimořádná situace ve Venezuele
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 27. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 27. března 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. března 2019, 19:00
117item on the agendapointSituace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Návrhy usneseníÚterý, 26. března 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 27. března 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 27. března 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. března 2019, 19:00
169item on the agendapointAktuální vývoj kauzy Dieselgate
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 27. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 27. března 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. března 2019, 19:00
20item on the agendapointRozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 26. března 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. března 2019, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 22. března 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 25. března 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 26. března 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění