Dagsorden
StrasbourgMandag den 25. marts 2019 - Torsdag den 28. marts 2019 289k
Torsdag den 28. marts 2019166kUdgave: Torsdag den 28. marts 2019, 09:17
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 16:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
86Frist***IpointOprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027)
Betænkning:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
85Frist***Ipoint"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
Betænkning:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
94Frist***IpointFastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
Betænkning:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
132Frist***IvoteFastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)
Betænkning:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
144***IvoteKvaliteten af drikkevand
Betænkning:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 22. oktober 2018
96Frist***IvoteRammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering
Betænkning:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Retsudvalget
25Frist***IvoteUdøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner
Betænkning:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Retsudvalget
86Frist***IvoteOprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027)
Betænkning:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
85Frist***Ivote"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
Betænkning:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
94Frist***IvoteFastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
Betænkning:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
105Frist voteOverslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet
Betænkning:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Betænkning om overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet
[2019/2003(BUD)]
Budgetudvalget
151Frist voteNødsituation i Venezuela
Forslag til beslutning
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Forhandling: Tirsdag den 12. marts 2019
117Frist voteForslag til beslutning - Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Frist voteDen seneste udvikling i Dieselgate-skandalen
Forslag til beslutning
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Frist voteAfgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet
Betænkning:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med støtte fra Kommissionen til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet
[2018/2237(INI)]
Udenrigsudvalget
15:00 - 16:00   Forhandling       Taletid
  pointStørre forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordførere   (4x6') 24'
Ordfører for udtalelse   (4x1') 4'
Catch-the-eye   (3x5') 15'
Medlemmer74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)5'
Forespørger (større forespørgsel)2'
Catch-the-eye5'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointOprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
85item on the agendapoint"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseMandag den 25. marts 2019, 19:00
94item on the agendapointFastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
132item on the agendapointFastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
96item on the agendapointRammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
25item on the agendapointUdøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
105item on the agendapointOverslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -ÆndringsforslagTirsdag den 26. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 27. marts 2019, 16:00
151item on the agendapointNødsituation i Venezuela
  -Forslag til beslutningMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 27. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 27. marts 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 27. marts 2019, 19:00
117item on the agendapointRetsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Forslag til beslutningTirsdag den 26. marts 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 27. marts 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 27. marts 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 27. marts 2019, 19:00
169item on the agendapointDen seneste udvikling i Dieselgate-skandalen
  -Forslag til beslutningMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 27. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 27. marts 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 27. marts 2019, 19:00
20item on the agendapointAfgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -ÆndringsforslagTirsdag den 26. marts 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 27. marts 2019, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 22. marts 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 25. marts 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 26. marts 2019, 19:00
Seneste opdatering: 28. marts 2019Juridisk meddelelse