Esityslista
StrasbourgMaanantai 25. maaliskuuta 2019 - Torstai 28. maaliskuuta 2019 285k
Torstai 28. maaliskuuta 2019158kVersio: Torstai 28. maaliskuuta 2019, 09:23
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 16:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
86Määräaika***IpointLuova Eurooppa -ohjelma (2021–2027)
Mietintö:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
85Määräaika***IpointErasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
Mietintö:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
94Määräaika***IpointKestävää sijoittamista helpottava kehys
Mietintö:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Mietintö ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
132Määräaika***IvoteLuettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo)
Mietintö:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
144***IvoteIhmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu
Mietintö:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 22. lokakuuta 2018
96Määräaika***IvoteUudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen
Mietintö:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
25Määräaika***IvoteTiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt
Mietintö:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
86Määräaika***IvoteLuova Eurooppa -ohjelma (2021–2027)
Mietintö:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
85Määräaika***IvoteErasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
Mietintö:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
94Määräaika***IvoteKestävää sijoittamista helpottava kehys
Mietintö:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Mietintö ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
105Määräaika voteEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti
Mietintö:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020
[2019/2003(BUD)]
Budjettivaliokunta
151Määräaika voteHätätilanne Venezuelassa
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Keskustelu: Tiistai 12. maaliskuuta 2019
117Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Määräaika voteDieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Määräaika votePäätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta
Mietintö:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemästä ja komission tukemasta ehdotuksesta neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta
[2018/2237(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
15:00 - 16:00   Keskustelut       Puheajat
  pointEnsisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)15'
Esittelijät   (4x6') 24'
Valmistelija   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Jäsenet74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)5'
Laatija (ensisijainen tiedustelu)2'
"Catch the eye"5'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointLuova Eurooppa -ohjelma (2021–2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
85item on the agendapointErasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
94item on the agendapointKestävää sijoittamista helpottava kehys
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
132item on the agendapointLuettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
96item on the agendapointUudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
25item on the agendapointTiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
105item on the agendapointEnnakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -TarkistuksetTiistai 26. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 16:00
151item on the agendapointHätätilanne Venezuelassa
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 19:00
117item on the agendapointOikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 26. maaliskuuta 2019, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 19:00
169item on the agendapointDieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 19:00
20item on the agendapointPäätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -TarkistuksetTiistai 26. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 27. maaliskuuta 2019, 16:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 22. maaliskuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 26. maaliskuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus