Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019 - Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019 298k
Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019171kVerżjoni: Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019, 09:30
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 16:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
86Skadenza***IpointL-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027)
Rapport:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
85Skadenza***Ipoint'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport
Rapport:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
94Skadenza***IpointIt-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
Rapport:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
132Skadenza***IvoteElenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo)
Rapport:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
144***IvoteIl-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem
Rapport:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 22 ta' Ottubru 2018
96Skadenza***IvoteOqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn
Rapport:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
25Skadenza***IvoteL-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju
Rapport:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
86Skadenza***IvoteL-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027)
Rapport:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
85Skadenza***Ivote'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport
Rapport:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
94Skadenza***IvoteIt-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
Rapport:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
105Skadenza voteEstimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew
Rapport:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020
[2019/2003(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
151Skadenza voteIs-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Dibattitu: It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019
117Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod speċifiku f'Malta u fis-Slovakkja
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Skadenza voteŻviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Skadenza voteDeċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi
Rapport:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi
[2018/2237(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
15:00 - 16:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointInterpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteur għal opinjoni   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Membri74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)5'
Awtur (interpellanza maġġuri)2'
"Catch the eye"5'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointL-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
85item on the agendapoint'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Emendi; rifjutIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
94item on the agendapointIt-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
132item on the agendapointElenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
96item on the agendapointOqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
25item on the agendapointL-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
105item on the agendapointEstimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -EmendiIt-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 16:00
151item on the agendapointIs-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 19:00
117item on the agendapointIs-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod speċifiku f'Malta u fis-Slovakkja
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 12:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 19:00
169item on the agendapointŻviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 19:00
20item on the agendapointDeċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -EmendiIt-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019, 16:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 22 ta' Marzu 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Marzu 2019Avviż legali