Agenda
StraatsburgMaandag 25 maart 2019 - Donderdag 28 maart 2019 289k
Donderdag 28 maart 2019164kVersie: Donderdag 28 maart 2019, 09:31
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
86Deadline***IpointVaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)
Verslag:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Commissie cultuur en onderwijs
85Deadline***Ipoint"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
Verslag:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Commissie cultuur en onderwijs
94Deadline***IpointTotstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
Verslag:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
132Deadline***IvoteVaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)
Verslag:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
144***IvoteKwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
Verslag:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 22 oktober 2018
96Deadline***IvoteVerhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures
Verslag:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Commissie juridische zaken
25Deadline***IvoteUitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's
Verslag:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Commissie juridische zaken
86Deadline***IvoteVaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)
Verslag:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Commissie cultuur en onderwijs
85Deadline***Ivote"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
Verslag:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Commissie cultuur en onderwijs
94Deadline***IvoteTotstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
Verslag:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
105Deadline voteRaming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement
Verslag:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020
[2019/2003(BUD)]
Begrotingscommissie
151Deadline voteNoodsituatie in Venezuela
Ontwerpresoluties
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Debat: Dinsdag 12 maart 2019
117Deadline voteOntwerpresoluties - Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Deadline voteRecente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal
Ontwerpresoluties
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Deadline voteBesluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit
Verslag:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, aan de Raad, voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit
[2018/2237(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
15:00 - 16:00   Debatten       Spreektijd
  pointUitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteur voor advies   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Leden74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)5'
Indiener (uitgebreide interpellatie)2'
"Catch the eye"5'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointVaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
85item on the agendapoint"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Amendementen; verwerpingMaandag 25 maart 2019, 19:00
94item on the agendapointTotstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
132item on the agendapointVaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
96item on the agendapointVerhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
25item on the agendapointUitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
105item on the agendapointRaming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -AmendementenDinsdag 26 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 maart 2019, 16:00
151item on the agendapointNoodsituatie in Venezuela
  -OntwerpresolutiesMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 27 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 27 maart 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 maart 2019, 19:00
117item on the agendapointStand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -OntwerpresolutiesDinsdag 26 maart 2019, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 27 maart 2019, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 27 maart 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 maart 2019, 19:00
169item on the agendapointRecente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal
  -OntwerpresolutiesMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 27 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 27 maart 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 maart 2019, 19:00
20item on the agendapointBesluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -AmendementenDinsdag 26 maart 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 maart 2019, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 22 maart 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 25 maart 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 26 maart 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2019Juridische mededeling